Podsumowanie minionego sezonu

Hodowcy zrzeszeni w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Gogolinie Sekcja nr 2 Gogolin – Strzebniów podsumowali miniony sezon. Hodowcy z tej sekcji należą do ścisłej czołówki hodowców w oddziale.

W sezonie lotowym hodowcy ze Strzebniowa uczestniczyli  w 15 lotach gołębi dorosłych  i 6 lotach gołębi młodych. W lotach gołębi dorosłych członkowie sekcji na 15 lotów włożyli 7225 gołębi zdobywając 2136 konkursów, co daje średnią - 29,6% na lot.

W lotach gołębi młodych sekcja włożyła 4266 gołębi zdobywając 1168 konkursów, co daje średnią -  27,4%.

Sekcja liczy 21 hodowców, najmłodszy jest w wieku 16 lat, najstarszy – 76 lat. Działające w Gogolinie sekcje: Karłubiec i Strzebniów organizują coroczne wystawy gołębi.

Przedstawiając sprawozdanie, prezes sekcji Henryk Machura podziękował burmistrzowi Joachimowi Wojtali za wsparcie finansowe oraz życzliwość. W kolejnej części spotkania odbyła się ceremonia wręczenia pucharów najlepszym hodowcom.

Wyniki

Mistrzostwo Sekcji nr 2 – loty gołębi dorosłych

 1. mistrz – Kauczor M. – Blania K.
 2. I wicemistrz – Nocoń Józef, II wicemistrz – Bartela Franciszek
 3. przodownik – Kanz P., Dąbrowski E., Machura H.

Najlepsze lotniki

 1. Nocoń J.
 2. Kranz P.
 3. Kranz P.

Najlepsze lotniczki

 1. Nocoń J.
 2. Bartela F.
 3. Nocoń J.

Mistrzostwo seryjne – loty gołębi dorosłych

 1. mistrz – Nocoń J.
 2. I wicemistrz – Kauczor M., Blania K.
 3. II wicemistrz – Kanz P.

Mistrzostwo kategorii M

 1. mistrz – Nocoń J.
 2. I wicemistrz – Kauczor M., Blania K.
 3. II wicemistrz – Kanz P.

Mistrzostwo kategorii C

 1. mistrz – Nocoń J.
 2. I wicemistrz – Bartela F.
 3. II wicemistrz – Dąbrowski E.

Mistrzostwo gołębi rocznych

 1. mistrz – Kauczor M., Blania K.
 2. I wicemistrz – Dabrowski E.
 3. II wicemistrz – Bartela F.

Mistrzostwo gołębi młodych

 1. mistrz – Kauczor M., Blania K.
 2. I wicemistrz – Fait J.- D.
 3. wicemistrz – Konieczny M. i N.
 4. przodownik – Dąbrowski E., Machura H., Gabor G.

Mistrzostwa seryjne gołębi młodych

 1. mistrz – Gabor G.
 2. I wicemistrz – Dąbrowski E.
 3. II wicemistrz – Fait J.-D.

Najlepsze lotniki młode

 1. Gabor G.
 2. Dąbrowski E.
 3. Konieczny M. i N.

gołębie Strzebniów.jpeg