Ogród botaniczny

Trwają prace związane z powstaniem ogrodu botanicznego w Gogolinie.  W Urzędzie Miejskim odbyło się kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny oraz osób wspierających tę inicjatywę.

Zebranych powitał Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, a spotkanie otworzył i poprowadził prezes dr hab. Arkadiusz Nowak, który przedstawił informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny w bieżącym roku. Prezes Nowak omówił m. in. sprawy związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod przyszły ogród botaniczny oraz zakres i charakter współpracy przy organizacji ogrodu roślin owocowych w Gogolinie, przy ul. Szpitalnej, gdzie zaplanowano nasadzenia charakterystyczne dla trzech stref: europejskiej, azjatyckiej i amerykańskiej.

Ważnym punktem w programie spotkania była informacja o możliwości potencjalnego finansowania budowy ogrodu botanicznego z środków Unii Europejskiej oraz informacja o projekcie restytucji muraw kserotermicznych w Górażdżach. Prezes A. Nowak przedstawił również informacje na temat koncepcji siedziby Opolskiego Ogrodu Botanicznego, która jest planowana w Gogolinie przy ul. Powstańców. Powyższy temat rozwinął mgr inż. arch. M. Sługocki – projektant obiektu.

Doktor Grzegorz Kusza z Uniwersytetu Opolskiego omówił natomiast sprawy związane z współorganizacją Okręgowej Olimpiady Biologicznej, której celem jest promowanie tej gałęzi wiedzy.

Pierwsze nasadzenia na terenie Opolskiego Ogrodu Botanicznego planuje się wiosną  2015r.