Teren wokół pieców zagospodarowany

W centrum Gogolina, przy piecach Dombrovsky’ego, zainstalowano komplet gablot z tablicami informacyjnymi. Sześć kolorowych tablic zawiera informację o przemyśle wapienniczym.

Tablice mają służyć mieszkańcom, uczniom, ale również przyjezdnym. Gogolin odwiedza coraz więcej zagranicznych gości, dlatego przy piecach umieszczono także informacje w języku niemieckim i angielskim. Na czterech tablicach przedstawiono następujące tematy: „Historia przemysłu wapienniczego w Gogolinie”, „Od kamienia do wapienia”, czyli zarys procesu wypalania wapna, „Plan terenu przemysłowego w centrum Gogolina” i „Plan miasta i Plan Placu Benedyktyńskiego”. Pozostałe dwie tablice zawierają informacje o przemyśle wapienniczym w języku niemieckim i angielskim. Umiejscowienie tablic było ostatnim elementem planu zagospodarowania terenu wokół zabytkowych pieców wapienniczych.

Zakończyły się też prace związane z nasadzeniem zieleni wokół wyremontowanych pieców wapienniczych, położonych przy Placu Benedyktyńskim. Wokół ścieżek posadzone zostały m. in. wrzosy, klony oraz drzewka i krzewy z tzw. rodzin tujowatych, natomiast na pozostałym terenie zasiano trawę.