Swaczyna 2014

„Piyknie Wos witomy na naszyj swaczynie” – tak animatorów i liderów lokalnego życia społecznego powitał burmistrz Joachim Wojtala. Cytując Jerzego Lipkę nawiązał do śląskiej tradycji wspólnego biesiadowania. Doroczna swaczyna była jednocześnie podsumowaniem Programu „Odnowa Wsi”.

Swaczyna, z udziałem wielu znakomitych gości, odbyła się (24.10.) w Gminnym Centrum Kultury im. Jerzego Lipki w Gogolinie. Na zaproszenie burmistrza w spotkaniu uczestniczył ksiądz abp. Alfons Nossol, ks. dr Albert Glaeser i duchowni pracujący na terenie gminy, wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  Mariola Szachowicz, prezes Górażdże Cement SA Andrzej Balcerek oraz dyrektor Jacek Połącarz, prezes Fundacji „Aktywni w Regionie” Urszula Proszowska, radny Rady Powiatu Krapkowickiego Krystian Komander, przedstawiciele gminnego samorządu i liderzy Programu „Odnowa Wsi”, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, kół DFK, odznaczeni Odznaką „Zasłużony dla Gogolina” i wyróżnieni „Nagrodą Honorową Statuetką Karolinki”, strażacy, przedstawiciele lokalnego środowiska biznesowego, animatorzy kultury i pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Odnowa wsi motorem przemian

Jednym z najważniejszych punktów spotkania było podsumowanie realizacji Programu „Odnowa Wsi” w gminie Gogolin.  Podsumowanie przedstawił burmistrz J. Wojtala, który swoje wystąpienie rozpoczął od omówienia zagadnień związanych z rewitalizacją zespołu parkowo – pałacowego w Kamieniu Śl. Podkreślił przy tym fundamentalne zasługi ks. abp. A. Nossola dla dzieła, które tam powstało, a także dla popularyzacji programów rewitalizacyjnych, które z powodzeniem realizuje się w gminie Gogolin. Ilustrując powyższe  zagadnienie przedstawił wyniki rewitalizacji obiektów w Kamionku, Górażdżach, Obrowcu, Choruli i Odrowążu oraz program rewitalizacji centrum Gogolina. Przedstawił również inne przedsięwzięcia inwestycyjne podjęte na rzecz mieszkańców sołectw oraz publikacje i przedsięwzięcia kulturalne. Wskazał przy tym na bardzo duże zaangażowanie mieszkańców, którzy w minionych czterech latach uczestniczyli w realizacji różnorodnych projektów. Warto dodać, iż w tym okresie w powyższe przedsięwzięcia było  zaangażowanych 4166 osób.

Wokół idei „Lepiej żyć”

Burmistrz omówił również udział gminy w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE. Myślą przewodnią  tegorocznej edycji było hasło „Lepiej żyć”. Burmistrz omówił przedsięwzięcia oceniane w ramach konkursu, podkreślił też, że „Program Odnowa Wsi to przede wszystkim „wspólnota wszystkich – na rzecz całej wspólnoty”. W powyższą ideę wpisuje się również przesłanie, które przytoczył: „Znaleźć ludzi, którzy z nami przeżywają i czują – jest największym szczęściem na ziemi”. Podziękował przy tym, wszystkim zaangażowanym w realizację Programu „Odnowa Wsi”, który jest ważnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju całej gminy. Zebrani obejrzeli również dwa filmy dokumentujące okoliczności wręczenia nagrody w szwajcarskim Vals, m. in. film  emitowany w TVP Opole.

Podsumowanie wojewody opolskiego

„Gogolin to miejsce spotkania różnych wartości, miejsce, gdzie ludzie chcą ze sobą być i robić nowe rzeczy” – tak wojewoda Ryszard Wilczyński podsumował realizację Programu „Odnowa Wsi” w gminie Gogolin. Wyraził również nadzieję, iż „…w Gogolinie powstanie jeszcze wiele pionierskich rozwiązań…”, wskazał przy tym m. in. na plany związane z budownictwem senioralnym. Wojewoda podziękował burmistrzowi, władzom samorządowym, liderom oraz mieszkańcom za realizację wytyczonych celów; „… gdyby we wszystkich gminach w Polsce był tak prowadzony Program „Odnowa Wsi”, bylibyśmy Szwajcarią…” – podkreślił wojewoda.

Dzięki wspólnocie możliwe są przemiany

Ksiądz abp A. Nossol oceniając przemiany jakie nastąpiły w ostatnich latach zwrócił uwagę na działania wspólnotowe, co jest warunkiem każdego sukcesu. Pogratulował władzom samorządowym i mieszkańcom: „…bądźcie dumni z tego, że możecie być przykładem prawdziwej, solidnej – dobrej roboty.  Życzę harmonijnej współpracy i zespołowego dążenia do dobra wspólnego…, dziękuję za wspaniałe kulturalne odrodzenie tego terenu…, nie przeszkadzajmy tym ludziom, którzy szlifują ten - kamień jackowy, nie zazdrośćmy, ale pomagajmy!”.

Sołtysi jako pionierzy i inicjatorzy

Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO - Mariola Szachowicz odnosząc się do idei Programu „Odnowa Wsi” wskazała na zasługi sołtysów, którzy kierują lokalnymi wspólnotami. Na ręce sołtysów przekazała również materiały stanowiące inspirację do podejmowania kolejnych inicjatyw i dotyczące przedsiębiorczości na wsi.  

Młodzi, bardzo uzdolnieni

Podczas piątkowego spotkania znakomicie zaprezentowała się uzdolniona muzycznie młodzież. Program rozpoczęła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod dyrekcją Rafała Jilga, z solistką Anią Obrzud. Orkiestra zagrała przeboje muzyki rozrywkowej, w tym znane utwory Glenna Millera. W programie wystąpili również uczniowie Zespołu Szkół w Gogolinie, a mianowicie solistki:  Magdalena Gebauer, Ola Bieńczak, Roksana Sobczyk i Marta Spilarewicz oraz grupa perkusyjna i grupa taneczna - w afrykańskich rytmach. Zaprezentował się również działający przy GCK Zespół Mażoretek „Arriva”.

Nowe spojrzenie, nowa atrakcja

Podczas swaczyny odbyła się również premierowa projekcja filmu promocyjnego o gminie. Film powstał z inicjatywy burmistrza J. Wojtali, prezentuje najważniejsze walory gminy i stanowi znakomitą wizytówkę promocyjną. W związku z zakończeniem głównej części rewitalizacji terenu po zakładach wapienniczych i ukończeniu prac porządkowych w rejonie odnowionych pieców Dąbrovsky’ego, swaczyna zakończyła się właśnie w tym miejscu iluminacją pieców. Zabytkowe obiekty, poprzez efektowne oświetlenie pionowe, będą od tej pory atrakcyjną wizytówką miasta – również późną porą, do godz. 23.00.