Podsumowanie sezonu lotów w Karłubcu

„Dobry lot!” – takimi słowami Bernard Frank– prezes sekcji, powitał przybyłych gości i kolegów hodowców, którzy zjawili się 10 października na uroczystości z okazji podsumowania sezonu lotowego gołębi pocztowych. Spotkanie odbyło się w siedzibie sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Gogolin-Karłubiec.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. założyciel Sekcji P.Z.H.G.P Gogolin – Karłubiec Leon Parucha, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz Piotr Giecewicz – inspektor Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji.  

Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy zmarłego członka sekcji Joachima Woźnicę. W dalszej części uroczystości prezes Bernard Frank przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności sekcji i sezonu lotów 2014r., a następnie przystąpiono do wręczenia pucharów dla najlepszych hodowców. W ścisłej czołówce znaleźli się Jan i Roland Gaborowie & Agnieszka Konopka, Jan Mateja oraz Adolf Fuchs - Andrzej Feliksik. Pamiątkową statuetkę wraz z podziękowaniami złożonymi przez hodowców otrzymał także Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który od lat wspiera tę dziedzinę sportu. Członkowie sekcji wyrazili  wdzięczność samorządowi Gogolina oraz Renacie Kochanowskiej – dyrektorowi PSP Nr 2 w Gogolinie, za sprawowany patronat i ogromną pomoc, szczególnie przy organizacji dorocznych wystaw. Poinformowano również, że tegoroczna wystawa gołębi odbędzie się w dniach 13 – 14 grudnia 2014r. w hali sportowej PSP Nr 2 przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie.

WYNIKI:

Mistrzostwo tradycyjne:

 1. Fuchs A. – Feliksik A.
 2. Gabor J.R. &  Konopka A.
 3. Mateja Jan
 4. Frank Bernard
 5. Sonsala Piotr
 6. Wojtala Jan

Typowane 15/15, kat. C, M, roczne:

 1. Fuchs A. – Feliksik A.
 2. Gabor J.R. & Konopka A.
 3. Mateja Jan

Kat. A.

 1. Gabor J.R. & Konopka A.
 2. Fuchs A. – Feliksik A.
 3. Mateja Jan

Kat. B.

 1. Fuchs A. – Feliksik A.
 2. Mateja Jan
 3. Gabor J.R. & Konopka A.

Mistrzostwo młodych:

 1. Mateja Jan
 2. Fuchs A. – Feliksik A.
 3. Bugajski Bogdan
 4. Frank Bernard
 5. Wojtala Jan
 6. Sonsala Piotr

Typowane 15/15 młode

 1. Fuchs A. – Feliksik A.
 2. Wojtala Jan
 3. Mateja Jan

Najlepszy samiec dorosły:

 1. Fuchs A. – Feliksik A.
 2. Mateja Jan
 3. Fuchs A. – Feliksik A.

Najlepsza samica dorosła:

 1. Fuchs A. – Feliksik A.
 2. Fuchs A. – Feliksik A.
 3. Gabor J.R. & Konopka A.

Najlepszy samiec roczny:

 1. Fuchs A. – Feliksik A.
 2. Gabor J.R. & Konopka A.
 3. Fuchs A. – Feliksik A.

Najlepsze samice roczne:

 1. Fuchs A – Feliksik A.
 2. Gabor J.R.  & Konopka A.
 3. Gabor J.R.  & Konopka A.

Najlepszy młody:

 1. Wojtala Jan
 2. Sonsala Piotr
 3. Fuchs A. – Feliksik A.