Dzień Edukacji Narodowej w Gogolinie

W Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zasłużeni nauczyciele otrzymali medale i nagrody, a nowo mianowani złożyli ślubowanie.    

W uroczystości uczestniczył Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala,  Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Franciszek Holeczek, Skarbnik Renata Hasse, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Waltrauda Wicher, Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie Irmgarda Żyła, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, nauczyciele oraz liczni goście: przedstawiciele Związku Zawodowego Solidarność Maria Wronka i Piotr Pakosz, Prezes Oddziału ZNP w Gogolinie Dorota Halska, Prezes Akademii Trzeciego Wieku Henryka Sadowska, dyrektorzy stowarzyszeniowych placówek oświatowych w Górażdżach i Kamionku Dorota Koncewicz i Andrzej Bonkosch oraz zasłużeni pracownicy oświaty.   

Otwierając uroczystość burmistrz J. Wojtala podziękował nauczycielom za całoroczny wysiłek, pogratulował również bardzo dobrych wyników tegorocznych egzaminów. Podkreślił, że szkoła „powinna dawać uczniom szansę na zdobycie dobrego wykształcenia tak, aby byli przygotowani do dalszej drogi życiowej”.  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele i pracownicy oświaty zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnią Służbę. Medale otrzymali:  

 • Dorota Kłeczek - Złoty Medal za Długoletnią Służbę,
 • Judyta Boruta - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę,
 • Mariola Jendrusch - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę,
 • Edyta Obigło - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.

Z tej okazji BurmistrzGogolina wręczył odznaczonym pamiątkowe dyplomy.

Jak co roku dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy oświaty otrzymali również Nagrody Burmistrza Gogolina. Nagrodzeni zostali:

 • Violeta Zajączkowska, Krystyna Skoczylas, Iwona Krawczyk, Małgorzata Mielnicka i Mariola Więckowska z Zespołu Szkół w Gogolinie,   
 • Kinga Kaptur, Romana Kubień, Aneta Porada i Urszula Bomba (na wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego) z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie,
 • Renata Kochanowska, Pani Dorota Kłeczek i Beata Kulig z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie,
 • Krystyna Tupko i Krystyna Myczewska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni,
 • Tomasz Sochański i Teresa Stach z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Śl.,
 • Elżbieta Nowak, Barbara Michalik z Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie,
 • Katarzyna Figiela i Hanna Marsetz z Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie.

Podniosłą chwilą było złożenie ślubowania przez nauczycieli, którzy w 2014r. uzyskali stopień „nauczyciel mianowany”: Katarzynę Juszczyszyn, Magdalenę Latus, Monikę Popiel i Justynę Wawrzynek. W dalszej części Burmistrz Gogolina złożył podziękowanie Dyrektor Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej w Górażdżach Dorocie Koncewicz oraz Dyrektorowi Stowarzyszeniowego „Przedszkola w Ogrodzie” w Kamionku Andrzejowi Bonkoschowi. W imieniu członków zrzeszonych w Oddziale ZNP w Gogolinie życzenia nauczycielom złożyła prezes Dorota Halska. Obecni na uroczystości przedstawiciele Związku Zawodowego Solidarność złożyli natomiast Burmistrzowi Gogolina podziękowania za dobrą współpracę i starania na rzecz środowiska nauczycielskiego. Uroczystość zakończył program artystyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Gogolinie: Patrycję Trojanowską, Magdalenę Gebauer, Aleksandrę Bieńczak, Julię Lachowicz,  Martę Spilarewicz oraz grupę młodzieży grającej na bębnach afrykańskich.