Nowe boisko w Górażdżach

Mieszkańcy Górażdży mogą już korzystać z nowego boiska do piłki siatkowej i tenisa ziemnego. Budowa boiska stanowi uzupełnienie dużego przedsięwzięcia mającego na celu stworzenie przyjaznego miejsca spotkań i integracji w centrum miejscowości.

Przekazanie boiska mieszkańcom nastąpiło w sobotę, 27 września 2014r. W skromnej uroczystości uczestniczył Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, radny Krzysztof Klama, inspektor Piotr Giecewicz z Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie, sołtys Rafał Kubiczek, dyrektor Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Górażdżach Dorota Koncewicz, dzieci i młodzież oraz mieszkańcy sołectwa. Burmistrz podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, przekazał również profesjonalne piłki do siatkówki.

Budowa nowoczesnego boiska o wymiarach 15x24 z nawierzchnią poliuretanowo – gumową i piłkochwytów została dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinansowania - 75 000zł, wkład Gminy Gogolin – 39 463 zł.