Z wizytą w Jablunkovie

Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gogolińskiej spotkali się z przedstawicielami środowiska przyjaciół Jablunkova. W najbliższym czasie planuje się wspólne przedsięwzięcia.

Spotkanie odbyło się w Jablunkovie, w niedzielę 28 września 2014r. z udziałem Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali, Starosty Jablunkova Petra Sagitariusa,  Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gogolińskiej Judyty Boruty, Skarbnika SMZG Teodora Pandla, Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie Roberta Smiatka oraz członków SMZG, radnej i dyrektora szkoły w Pisku Dagmar Adamovej oraz twórcy i autora prac o Jablunkovie Antoniego Szpyrca. Spotkanie miało charakter roboczy, rozmowy koncentrowały się wokół zagadnień związanych z pogłębieniem i sformalizowaniem wzajemnych kontaktów. Omówiono również charakter działania gogolińskiego stowarzyszenia i dorobek środowiska przyjaciół Jablunkova. Obie strony wyraziły wolę wspólnego działania oraz propozycje dotyczące planowanych spotkań. Gospodarze przygotowali także bardzo ciekawą „miejską trasę studyjną” obejmującą najciekawsze miejsca świadczące o wielokulturowości Jablunkova. O historii miasta i zabytkach opowiadał Antoni Szpyrc. Zbliżenie środowisk przyjaciół Gogolina i Jablunkova byłoby kolejnym krokiem podjętym w celu pogłębienia trwającej od 1997r. współpracy partnerskiej.

Jablunkov_1.jpeg

W trakcie tej wizyty na zaproszenie członków Orkiestry Dętej „Jablunkovanka”, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala wraz z małżonką, uczestniczyli w uroczystościach z okazji 25 – lecia działalności zespołu.

Uroczystości odbyły się w siedzibie Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Jablunkovie i zgromadziły przedstawicieli władz samorządowych ze Starostą Petrem Sagitariusem, licznych gości i wielbicieli orkiestry. Na jubileuszowe spotkanie muzycy pod dyrekcją Miroslava Žukowskiego przygotowali koncert galowy. Uroczystość była również okazją do złożenia podziękowań i pożegnania zasłużonych członków orkiestry. Burmistrz J. Wojtala wręczył muzykom pamiątkowy puchar i przekazał życzenia w imieniu władz samorządowych i mieszkańców, burmistrz zaprosił również orkiestrą do występu z koncertem jubileuszowym w Gminie Gogolin.

 

 

Orkiestra Dęta „Jablunkovanka” wielokrotnie gościła na Ziemi Gogolińskiej. Muzycy z Jablunkova wystąpili m. in. podczas dożynek, Dni Gogolina, koncertowali także dla mieszkańców i gości w Kamieniu Śl. i w Kamionku. „Jablunkovanka” współpracuje z Miejską Młodzieżową Orkiestrą Dętą z którą realizowała m. in. wspólne warsztaty muzyczne. Orkiestra Dęta „Jablunkovanka” w ostatnim okresie została znacznie odmłodzona, obecnie śpiewają w niej również dwie solistki, został także przygotowany nowy, bogaty repertuar.