Liczne projekty dzięki partnerskiej współpracy

Wielostronna współpraca partnerska przynosi coraz więcej korzyści.  W różnorodnych projektach uczestniczą mieszkańcy Gminy Gogolin w różnym wieku i z różnych środowisk.  Dzięki temu, że gmina ma licznych partnerów i należy m. in. do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euregionu Pradziad, może realizować projekty o szerokim zasięgu społecznym.  Realizacja projektów  sprzyja integracji oraz wymianie i pozyskiwaniu nowych umiejętności i doświadczeń. Nie bez znaczenia jest też wsparcie finansowe uzyskane dzięki współpracy. Łącznie z Euroregionu Pradziad, który wspiera się polsko – czeską współpracę transgraniczną pozyskano prawie 200 000 EURO, przy pięcioprocentowym wkładzie własnym.

W 2010r. w ramach  funduszu mikroprojektów Euroregionu Pradziad zrealizowano 3 projekty:

 • Projekt „Od Jablunkova do Gogolina przyszła Karolinka” (organizacja dużego widowiska teatralnego i produkcja filmu), dofinansowanie 21496,97 Euro;
 • Projekt „Ponad granicami płynie muzyka i śpiew” (organizacja koncertów i realizacja płyty CD), dofinansowanie 2595,56 Euro;
 • Projekt „Impresje artystyczne pogranicza” (organizacja warsztatów fotograficznych i plastycznych, wydanie publikacji o charakterze dokumentacyjnym), dofinansowanie 8306,62 Euro.

W powyższych projektach uczestniczyły bezpośrednio 162 osoby.

Projekty_2.jpeg

W 2011r. Gmina Gogolin i Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, w ramach   funduszu mikroprojektów Euroregionu Pradziad Projekt zrealizowały 6 projektów:

 • „Spotkajmy się na siłowni – polsko-czeska współpraca na rzecz zdrowego stylu życia” (budowa 3 siłowni zewnętrznych, organizacja 6 spotkań partnerskich), dofinansowanie 1 9279,61 Euro;
 • Projekt „Żyj zdrowo na sportowo – polsko-czeska współpraca na rzecz zdrowego stylu życia” (organizacja 4 spotkań sportowych dla mieszkańców okolic Gogolina i Piska), dofinansowanie 5 506,84 Euro;
 • Projekt „Polsko-Czeskie impresje fotograficzne” (organizacja czterech spotkań plenerowych fotografików, publikacja przewodnika turystycznego Jablunkov-Gogolin), dofinansowanie 6 147,55 Euro;
 • Projekt „Razem bezpieczniej – Uczmy się od siebie” (organizacja dwóch spotkań specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, druk i kolportaż ulotek o tematyce związanej z bezpieczeństwem), dofinansowanie 5 415,63 Euro;
 • Projekt „Aktywni razem – wspólna pasja mieszkańców naszych regionów” (organizacja marszu z kijkami trasą Nordic Walking, organizacja spływu kajakowego i rajdu rowerowego, oznakowanie tras rowerowych i trasy Nordic Walking), dofinansowanie 11 363,53 Euro;
 • Projekt „Baśnie, bajki, bajeczki…“ (przygotowanie inscenizacji bajek, publikacja kalendarza z motywami bajkowymi), dofinansowanie 16 990,11 Euro.

W powyższych projektach bezpośrednio uczestniczyło około 708 osób.

Projekty_3.jpeg

W roku 2012 Gmina Gogolin i GOK w Gogolinie, w ramach  funduszu mikroprojektów Euroregionu Pradziad zrealizowały 6 projektów:

 • Projekt „Miód impreza“ (organizacja spotkań pszczelarzy i organizacja Święta Miodu w ramach dożynek gminnych), dofinansowanie 4060,15 Euro;
 • Projekt „Karlikowe Hody – spotkania z tradycją i kulturą łowiecką” (organizacja spotkań myśliwych, organizacja festynu myśliwskiego podczas dożynek gminnych), dofinansowanie 5223,35 Euro;
 • Projekt „Strażacy bez granic“ (remiza w Zakrzowie – organizacja wspólnych prac renowacyjnych, organizacja strażackich spotkań), dofinansowanie 6605,16 Euro;
 • Projekt „Ekomuzeum – nasze wspólne dzieło“ (2012-2013), dofinansowanie 11460,47 Euro;
 • Projekt „Olimpijczyk – polsko-czeskie spotkania sportowe“ (organizacja spotkań dla pasjonatów różnych dyscyplin sportowych i aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz zakup czterech turniejowych stolików do piłki stołowej) dofinansowanie 16639,44 Euro;
 • Projekt „Międzypokoleniowe muzykowanie“ (organizacja czterech spotkań i zakup strojów dla Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej), dofinansowanie 21581,00 Euro.

W tych projektach bezpośrednio uczestniczyło 741 osób. W pozostałych wydarzeniach w ramach współpracy partnerskiej uczestniczyło około 700 osób.

Projekty_1.jpeg

W latach 2013-2014 (do 25.09.2014r.) – w projektach uczestniczyło 1035 osób.

W ramach trzech projektów realizowanych przez Gminę Gogolin i GOK w Gogolinie bezpośrednio uczestniczyło 215 osób (do 25.09.2014roku).

 • Projekt „Ekomuzeum – nasze wspólne dzieło“ (organizacja kolonii dla dzieci, publikacja ulotek tematycznych) (w latach 2012-2013), dofinansowanie 11 460,47 Euro;
 • Projekt: „Karnawał kultur w naszym wspólnym domu – Europie” (przygotowanie inscenizacji dotyczącej lokalnych zwyczajów ludowych, produkcja filmu i folderu), planowane dofinansowanie 21 242 EURO;
 • Projekt: „Razem znaczy lepiej – wizytówka gospodarcza Gogolin-Jablunkov” (produkcja filmu, publikacja ulotki tematycznej, organizacja konferencji), planowane dofinansowanie 14231 EURO, (projekt w realizacji).

W pozostałych wydarzeniach w ramach współpracy partnerskiej uczestniczyło około 820 osób. Łącznie w latach 2010-2014 w wymianie partnerskiej bezpośrednio uczestniczyło około 4 000 osób.

Z Euroregionu Pradziad pozyskano łącznie prawie 200 000 EURO. Gmina Gogolina dołożyła do podejmowanych przedsięwzięć  jedynie 10 000 EURO. Beneficjentami wymiany partnerskiej byli mieszkańcy Gminy Gogolin i goście odwiedzający gminę, którzy brali udział w inicjatywach i imprezach organizowanych przez Gminę Gogolin i miasta partnerskie. Szacuje się, że w ostatnich czterech latach  było to pośrednio kilkanaście tysięcy osób.