Przebudowa ulicy Leśnej w Gogolinie

Gmina Gogolin złożyła w terminie wniosek wraz z  gotowym projektem  w celu uzyskania wsparcia finansowego na remont ul. Leśnej w Gogolinie (dł. 294m), w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Wartość całego zadania 738 417zł, wnioskowana kwota – 369 208,50, czyli 50% wartości zadania.

Przebudowa ul. Leśnej ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Na całym odcinku drogi zaprojektowano więc chodnik posiadający połączenie z pieszymi ciągami komunikacyjnymi na sąsiednich ulicach. W celu uspokojenia ruchu zaprojektowano próg zwalniający oznakowany poziomym oznakowanym metodą grubowarstwową. Zostanie wymienione istniejące oznakowanie drogowe i wprowadzone nowe: ograniczenie prędkości pojazdów w wyznaczonych miejscach, oznakowanie progu zwalniającego oraz nowych przejść dla pieszych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom projektowym zmieni się geometria skrzyżowania  ul. Leśnej z drogą wojewódzką nr 409. Skrzyżowanie zostanie poszerzone  i zostaną zwiększone promienie skrętu.

Leśna_Gogolin_2.jpeg

Ulica Leśna jest drogą stanowiącą połączenie osiedla mieszkaniowego oraz obiektów użyteczności publicznej  z drogą wojewódzką nr 409 (ul. Krapkowicką) i w dalszym ciągu z drogami wojewódzkimi nr 423 i 424. Jest to ważny odcinek sieci komunikacyjnej dzielnicy, w tym rejonie jest szkoła podstawowa, hala sportowa, obiekt gastronomiczny, agencje ubezpieczeniowe oraz specjalistyczna firma zajmująca się transportem spożywczym.

Leśna_Gogolin_1.jpeg