Autostrada A4 Barka Bizon Centrum Aktywacji Wiejskiej Kapliczka Raj dla wędkarza Odra Odrowąż Odrowąż z lotu ptaka Odrowąż z lotu ptaka Osp Odrowąż Pomnik poległych mieszkańców Śluza Odrowąż

OGŁOSZENIE ''zebranie wiejskie''.

zebranie wiejskie.png ZEBRANIE WIEJSKIE CAW ODROWĄŻ  27-09-2016R. (wtorek) GODZ. 1800


 

Zawiadamia się mieszkańców Sołectwa Odrowąż, iż w dniu 27.09.2016r. o godz. 18.00 w Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Odrowążu odbędzie się Zebranie Sołectwa. Celem zebrania będzie w szczególności omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego. Porządek obrad zebrania jest następujący:

 

 1. Powitanie uczestników zebrania

 2. Wybór prowadzącego zebranie i protokolanta

 3. Stwierdzenie ważności zebrania

 4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców

 5. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania

 6. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego

 7. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem

 8. Dyskusja

 9. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

 10. Uchwalenie wniosków do ujęcia w budżecie Gminy Gogolin na 2017r.

 11. Wolne wnioski

 12. Zamknięcie obrad

 

 

Sołtys Wsi Odrowąż

Rudolf Bekiesz

 

 

Pogoda
25 września
sobota
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,61 PLN
1 CHF = 4,25 PLN
1 USD = 3,93 PLN