Gmina Gogolin nagrodzona w Europejskim Konkursie Odnowy Wsi

Gmina Gogolin nagrodzona w Europejskim Konkursie Odnowy Wsi.  Nagroda została przyznana za całościowy, zrównoważony i zgodny z tegorocznym mottem – „Lepiej żyć” -  rozwój wsi i znakomitą jakość tego procesu.

W dniach 11—13 września 2014r. w Szwajcarii, w alpejskiej miejscowości Vals odbyły się uroczystości związane z rozstrzygnięciem konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi.  Organizatorem konkursu było Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE. Na zaproszenie organizatorów w uroczystościach uczestniczyła delegacja z Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim jako wiceprzewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE, Dyrektorem Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Opolu Wiesławem Kieniewskim i Zastępcą Dyrektora Departamentu Rolnictwa Mariolą Szachowicz oraz delegacja z Gminy Gogolin, na czele z Burmistrzem Gogolina Joachimem Wojtalą i Zastępcą Burmistrza Gogolina Krzysztofem Długoszem. Gminę Gogolin reprezentowali również sołtysi i przewodniczący zarządów dzielnic oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, w tym gminny koordynator Programu Odnowa Wsi oraz naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

Rozdanie nagród

Uroczystość z okazji wręczenia  Europejskich  Nagród  Odnowy Wsi 2014 odbyła się w Vals, w piątek 13 września 2014r. Uczestniczyli w niej członkowie zarządu ARGE oraz Dyrektor Departamentu Gospodarki Narodowej Kantonu Gryzonia Hansjorg Trachsel. Nagrodę z rąk   dyrektora ARGE Theres Friewald – Hofbauer odebrał Burmistrz Gogolina Joachim  Wojtala i Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz. Podczas wręczania nagrody odczytano pełną wersję uzasadnienia, które brzmi następująco:

„W gminie Gogolin na każdym kroku odczuwa się realizowane przez mieszkańców inicjatywy własne, jak również inicjatywy wspierające współdziałanie samorządu gminnego. Gmina stwarza poszczególnym wsiom optymalne warunki dla wdrażania projektów poprzez zapewnienie środków finansowych, czy też pośredniczenie w dostępie do wiedzy fachowej. Poprzez swoje działania gmina motywuje swoje sołectwa do wybitnych osiągnięć z corocznym konkursem na najlepszą wieś i najlepszego w skali gminy sołtysa. Gmina stojąc w obliczu wyzwań jakimi są: odpływ ludności i zmiany demograficzne, z sukcesem stawia im czoła pozostając gminą atrakcyjną dla młodych rodzin, z ustabilizowaną liczbą mieszkańców. W podejmowanych działaniach] są także uwzględniane potrzeby seniorów. Ponadto gmina gorliwie się troszczy o zachowanie krajobrazu wsi i podtrzymanie starych tradycji kulturowych”.

Arge_net.jpeg

Bogaty program

Na spotkanie w Vals zaproszono 1600 samorządowców i liderów Odnowy Wsi z miejscowości nagrodzonych w konkursie. Na wielkim święcie entuzjastów zachowania i promowania kultury wsi spotkali się więc Węgrzy, Niemcy, Szwajcarzy, Włosi, Austriacy, Holendrzy, Czesi, Słowacy, Bułgarzy, Belgowie, Luksemburczycy i Polacy z Gminy Gogolin i dolnośląskiej miejscowości Goworów, która również otrzymała nagrodę.

Organizatorzy, z okazji wręczenia nagród, przygotowali bogaty i różnorodny program pod nazwą „Vals się przedstawia”. W tymże programie znalazła się  m. in. aktywna prezentacja miejscowości– zwycięzcy poprzedniej edycji konkursu, wycieczka do miejscowego kamieniołomu,  term, elektrowni wodnej, czy też wycieczka do ujęcia bardzo cenionej wody mineralnej.

W godzinach popołudniowych odbyła się najważniejsza część trzydniowego programu, a mianowicie wręczenie nagród i wyróżnień w ramach Konkursu Odnowa Wsi. Podczas trzygodzinnej uroczystości jurorzy konkursu przedstawili informacje o przebiegu konkursu, zaprezentowano impresje filmowe odnoszące się do tegorocznego konkursu i jego uczestników, przygotowano też ciekawy program artystyczny. Na scenie wystąpiła miejscowa orkiestra dęta, chór i zespół uczniów szkoły w Vals oraz grupa regionalna muzyków grających na cytrach. Na zakończenie uroczystości pożegnano nagrodzonych zawołaniem: „Bądźcie dumni ze swojego sukcesu”.

Stoisko promocyjne

Gmina Gogolin była również jedną z 29 gmin, które na zaproszenie organizatorów przygotowały stoiska promocyjne. Stoisko wzbudzało ogromne zainteresowanie m. in. ze względu na okazałą, ziarnkową koronę żniwną z Odrowąża i śląski kołocz. Na stoisku znalazły się także ciasteczka maślane upieczone przez gospodynie ze Strzebniowa i Zakrzowa, kroszonki wykonane przez twórczynie ludowe, opolska porcelana, a także szeroki wachlarz  materiałów promocyjnych.

O konkursie

Gmina Gogolin została zgłoszona do konkursu przez Zarząd Województwa Opolskiego w 2013r. Mieszkańcy pracowali cały rok, aby zrealizować zadania, zgodnie z kryteriami konkursu.  Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Lepiej żyć”. Nagroda, którą przyznaje się od 1990r. została przyznana na podstawie opinii członków międzynarodowej komisji konkursowej, która w dniu 4 czerwca 2014r. dokonała oceny „działań podejmowanych [przez Gminę Gogolin] na rzecz wzmacniania obszarów wiejskich, pod kątem ich dostosowania do przyszłych wyzwań”. Nagroda główna powędrowała do na Węgry, do miejscowości Tihany. Z okazji wręczenia nagród organizacja ARGE wydała okolicznościową publikację, w której podsumowano konkurs i przedstawiono portrety wszystkich nagrodzonych.