Centrum Informacji Turystycznej

Centrum Informacji Turystycznej Gminy Gogolin

Plac Myśliwca 5 (naprzeciw kościoła)

47-320 Kamień Śląski

 

Kontakt:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00

tel. 77 4671 329, 506 063 455

 

Realizowane zadania

 • gromadzenie i udostępnianie informacji o walorach turystycznych, produktach turystycznych i usługach turystycznych Gminy Gogolin, regionu i kraju,
 • opracowywanie danych dotyczących turystyki i promocji,
 • współpraca z branżą turystyczną,
 • współpraca z innymi lokalnymi ośrodkami i punktami informacji turystycznej oraz Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną,
 • współpraca w ramach projektu „Turystyka Wspólna Sprawa”,
 • opracowywanie i zbieranie materiałów do folderów, przewodników informatorów i planów gminy,
 • poradnictwo i pomoc dla turystów indywidualnych, organizatorów wypoczynku,
 • udzielanie informacji turystycznej,
 • promocja turystyczna gminy,
 • oprowadzanie przez przewodnika grup po Kamieniu Śląskim,
 • prowadzenie innych usług turystycznych.

 

IMG_1812.jpeg