Komunikat:

                        Biorąc pod uwagę bieżące wyniki stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz prognozy zanieczyszczenia powietrza, prosimy mieszkańców o śledzenie stanu powietrza na naszej stronie internetowej www.gogolin.pl, w zakładce ? czym oddychamy, zwłaszcza przed planowanymi wyjściami na zewnątrz budynków.

Ważne komunikaty