Nagroda dla Gminy Gogolin

Gmina Gogolin została wyróżniona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Nagrodę odebrał burmistrz Joachim Wojtala podczas VI Konferencji "W Trosce o Środowisko".

Wyróżnieni beneficjenci Funduszu otrzymali z rąk członków Zarządu WFOŚ piękne statuetki z brązu i certyfikaty potwierdzające wyjątkowe zaangażowanie, osiągnięcia i znakomitą współpracę z Funduszem w realizacji lokalnych i regionalnych programów ochrony środowiska. Podczas konferencji, która odbyła się 9 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, przyznano nagrody w pięciu kategoriach. Gmina Gogolin została nagrodzona w kategorii „jednostka samorządu terytorialnego”. Nagrodę wręczył Prezes Zarządu WFOŚ Piotr Soczyński i Zastępca Prezesa Zarządu – Edward Gondecki. 

W konferencji uczestniczył także Tomasz Chruszczow - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i radca Ministra Środowiska, główny negocjator Polski ds. zmian klimatu, przedstawiciel Polski ds. relacji z UNFCCC, przewodniczący Grupy Roboczej ds. Międzynarodowych Aspektów Ochrony Środowiska - Zmiany Klimatu.

Wyróżnienia przyznano również w kategorii: gminna spółka komunalna, instytucja i organizacja pozarządowa oraz inna jednostka, firma i pro publico bono. Podczas konferencji zaprezentowano osiągnięcia nagrodzonych jednostek i instytucji, w tym osiągnięcia Gminy Gogolin, czyli  inwestycje związane z rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego prowadzone w latach 2011- 2013. Zaprezentowano również zagadnienia związane z budową przyjaznego środowisku i ekologicznego budynku Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie. W uroczystości uczestniczył również Arnold Joszko – naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

W trakcie konferencji  rozstrzygnięto konkurs plastyczny pn. „W trosce o środowisko - przyroda widziana oczyma dziecka”. Wśród nagrodzonych w kategorii klas 1-3 szkół podstawowych znalazła się  Natalia Gmińska - uczennica III kl. Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Śląskim.