Żniwniok 2014

W niedzielę 7 września 2014r.w Gminie Gogolin świętowano dożynki. Podczas uroczystości prezentowano przepiękne korony żniwne i całe bogactwo lokalnego folkloru.

  • Uroczystości kościelne

Doroczne uroczystości dożynkowe rozpoczęła procesja i wprowadzenie do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie koron żniwnych z dzielnic: Gogolin - Strzebniów i Gogolin - Karłubiec. Dziękczynnej mszy św. w intencji rolników przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Alfons Nossol wraz z księżmi pracującymi w parafiach na terenie gminy. Obecni byli  przedstawiciele władz samorządowych gminy na czele z Burmistrzem Gogolina Joachimem Wojtalą oraz liczni goście, w tym przedstawiciele miast partnerskich: Kysuckeho Noveho Mesta z Primatorem Jánem Hartelem i Dyrektorem Domu Kultury Jurajem Čierñavą, Łodygowic z Wójtem Andrzejem Piterą oraz Przewodniczącym Rady Gminy Czesławem Wandzelem i czeskiego Jablunkova z Danušą Lancovą.

W homilii, Ksiądz Arcybiskup podkreślił znaczenie pracy rolnika, wskazał też na ogromny postęp techniczny w rolnictwie, co rodzi m. in. konieczność nowoczesnej kooperacji. Dożynkowy chleb, na ręce księdza arcybiskupa złożyli starostowie dożynkowi: Adrianna Drost i Franciszek Holeczek.

Na zakończenie uroczystej mszy św. Burmistrz Gogolina, w imieniu samorządu i mieszkańców gminy, złożył Księdzu Arcybiskupowi życzenia i podziękowania. Burmistrzowi towarzyszyła Karolinka i Karliczek w ludowych strojach. Z okazji dożynek rozdano też 300 symbolicznych bochenków chleba, które trafiły do gogolińskich rodzin.

„Nikt tak jak pracujący na roli, nie może zaświadczyć o tym, że wyjałowiona ziemia nie daje plonów, zaś pielęgnowana z miłością jest szczodrą karmicielką. Niech Bóg błogosławi Waszej pracy”.  Jan Paweł II

 

 

  • W barwnym korowodzie

W godzinach popołudniowych w dzielnicy Karłubiec uformował się barwny korowód, który przemaszerował ulicą Kasztanową na stadion Miejskiego Klubu Sportowego. Korowód prowadziła Orkiestra Dęta Górażdże Cement S.A., za nią bryczka, a w niej ks. abp A. Nossol w asyście starostów dożynkowych oraz Karolinki i Karliczka - przedstawicieli najmłodszego pokolenia mieszkańców. W korowodzie uczestniczyli także samorządowcy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy i goście oraz „całe bogactwo lokalnego folkloru”: korony żniwne, wozy z płodami rolnymi i wozy ze scenkami rodzajowymi oraz wozy korowodowe z ekspozycją konkursową dawnych maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie przygotowane przez sołectwa, dzielnice i grupy inicjatywne.

W organizację korowodu zaangażowały się wszystkie sołectwa i dzielnice, swój wkład mieli mieszkańcy ul. Kasztanowej, którzy odświętnie przystroili swoje posesje, członkowie Akademii Trzeciego Wieku, mieszkańcy Domu Spokojnej Starości w Kamionku, Klubu Seniora, dzieci z świetlic środowiskowych i przedszkoli. Wielką atrakcją był udział grupy rowerzystów – uczestników dorocznych zawodów rowerowych dla dzieci  „Tour de Kids”. W tegorocznym korowodzie maszerowali również zapaśnicy i karatecy, w tym „złoci” medaliści mistrzostw świata w Rzymie. W uroczystościach dożynkowych i w korowodzie uczestniczyła także grupa członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Łodygowicach, członkowie Orkiestry Dętej Nova Kysučanka i kysuckie mażoretki.

 

 

 

 

  • Przekazanie dożynkowych chlebów

Centralnym punktem dożynkowego programu była ceremonia przekazania Burmistrzowi Gogolina  dożynkowego bochna. Burmistrz J. Wojtala przyjmując chleb z rąk starostów dożynkowych zapewnił, że władze samorządowe „będą czynić wszelkie starania, aby nikomu tego chleba  nie zabrakło”. Burmistrz przytoczył również słowa Jana Pawła II: „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”.

Okazałe i pięknie ozdobione chleby powędrowały również do sołtysów i przewodniczących dzielnic. W tym czasie w niebo wyfrunęło 500 gołębi... Tej wzniosłej uroczystości towarzyszyła pieśń „Boże z Twoich rąk żyjemy”, którą odśpiewano na stojąco. Uczestniczący w święcie samorządowcy z miast partnerskich przekazali na ręce burmistrza Wojtali podziękowania, w tym podziękowania za dobrze rozwijającą się współpracę.

 

 

  • Na scenie – artystycznie i międzynarodowo

Tegoroczny program artystyczny przygotowany na „Żniwniok” był bogaty i różnorodny.  Prezentacje rozpoczęła inscenizacja „Od ziarenka do bochenka” przygotowana przez dzieci ze świetlic w Malni, Choruli i Odrowążu. „Na lżejszą nutę” zagrała natomiast Gogolińska Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Orkiestra Dęta Nova Kysučanka z partnerskiego Kysuckeho Noveho Mesta. Piękny występ przygotowały także grupy mażoretek: „Asanka” ze  Słowacji i „Arriva” działająca w Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie. 

  • Na dożynkach – także sportowo

Po niedawnych sukcesach podczas mistrzostw świata na „Żniwnioku”  nie mogło zabraknąć młodych karateków, judoków i zapaśników. Sportowcy trenujący w sekcji judo w Gogolinie, jak też karatecy z Klubu Do Enso przygotowali niezwykle ciekawy pokaz sztuk walki i obrony. Widownia nie chciała wypuścić dzielnych zawodników, z których najmłodszy miał 6 lat.

  • Wyniki dożynkowych konkursów

Jak co roku mieszkańcy sołectw, dzielnic i członkowie  grup inicjatywnych uczestniczyli w konkursie koron żniwnych, wozów korowodowych i w wystawie konkursowej płodów rolnych. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu mieszkańców powstały wspaniałe korony ziarnkowe, kłosowe i mieszane, które bez wątpienia można nazwać arcydziełami. Korony, które  prezentowano na płycie boiska cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Zwycięzcami w konkursie koron zostały sołectwa: Kamień Śl., Odrowąż, Kamionek, Obrowiec, i Górażdże oraz Dzielnica Gogolin – Karłubiec i Gogolin – Strzebniów. Nie zabrakło też humoru twórcom wozów korowodowych ze scenkami rodzajowymi, które odwoływały się najczęściej do tematów lokalnych. Ponadto, w bieżącym roku odbył się  konkurs podczas którego prezentowano dawne urządzenia gospodarstwa rolnego i domowego. Zwyciężyła w nim Dzielnica Gogolin – Karłubiec.

 

 

PDFWynki konkurs koron_Zniwniok 2014.pdf

 

 

PDFWyniki_konkurs_Dawne urządzenia gospodarstwa rolnego i domowego.pdf

 

  • Dodatkowe atrakcje

Dożynki nie mogłyby się odbyć bez kiermaszu handlowego, nie mogło też zabraknąć stoisk gastronomicznych i lunaparku. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie przygotowała dla dzieci „Uśmiechnięte Miasteczko”, Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie „Białe Miasteczko, a Klub Seniora - stoisko z chlebem i domowym smalcem. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” przygotowało natomiast stoisko, gdzie m. in. można było nabyć gogoliński kołocz. Tam też prowadzono zbiórkę publiczną przeznaczoną na  poprawę warunków mieszkaniowych trzech niepełnosprawnych mieszkańców Obrowca. W godzinach wieczornych wystąpił oczekiwany przez wszystkich Kabaret Łowcy.B. Na znanych z telewizji artystów oczekiwała olbrzymia rzesza widzów, którzy ponad dwie godziny bawili się znakomicie. W ramach Żniwnioka” odbyła się także zabawa taneczna, gdzie gwiazdą był muzyk i showman Leszek Wiklak. Mieszkańcy bawili się znakomicie do późnych godzin nocnych.

*

Organizatorem Gminnych Dożynek „Żniwniok 2014” był Samorząd Gminy Gogolin oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie. Współorganizatorem - Zespół Rekreacyjno – Sportowy w Gogolinie i Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Gogolinie. Organizację imprezy wsparli strażacy z OSP Odrowąż, OSP Gogolin, Straż Miejska, Gminne Centrum Zarządzania, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie, Członkowie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Gogolin - Karłubiec. Program dożynkowy prowadziła Dominika Bassek i Ewa Wiora.