Nowy garaż w OSP Odrowąż

W Odrowążu oddano do użytku nowo wybudowany boks garażowy przy remizie OSP. Znajdzie w nim miejsce nie tylko wóz pożarniczy, ale również łódź na przyczepie i podręczny sprzęt strażacki.

Z okazji oddania do użytku garażu, w dniu 30 sierpnia br. zorganizowano uroczystość i piknik w którym uczestniczył Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Szef Gminnego Centrum Reagowania Tadeusz Byrski, Przewodniczący Gminnego Zarządu TSKN Gminy Gogolin Krystian Komander, Sołtys Odrowąża Rudolf Bekiesz, strażacy wraz z rodzinami oraz mieszkańcy. Uroczystość prowadził Prezes OSP Odrowąż Paweł Schreiber.

Nowo wybudowany garaż zastąpił tymczasowy i nieogrzewany  garaż blaszany. Parkujący tam  samochód w okresie zimowym nie był gotowy do natychmiastowego wyjazdu ze względu na to, iż trzeba było spuszczać wodę ze zbiornika, aby nie zamarzła.Strażacy od 2011r. starali się więc o budowę nowego, solidnego garażu. Po uzyskaniu wszelkich pozwoleń  administracyjno – prawnych na przedmiotową inwestycję przystąpiono do działań, w które  zaangażowało się kilkudziesięciu strażaków poświęcając na to mnóstwo wolnego czasu.

 

 

Pierwszym przedsięwzięciem było usunięcie zagłębionego w ziemi nieczynnego zbiornika przeciwpożarowego, zasypanie powstałego dołu i utwardzenie terenu. Budowę boksu garażowego rozpoczęto w drugiej połowie 2013r.  Strażacy dodatkowo zrealizowali następujący zakres czynności: wykonali prace ziemne wokół strażnicy oraz prace związane z odsłonięciem fundamentów, wywieźli gruz, utwardzili pas wokół budynku, wykonali instalację do pieca grzewczego oraz montaż odciągu spalin, pomalowali posadzki i pomieszczenia, ułożyli krawężniki, uporządkowali teren zielony i pomalowali elewację budynku. 

Warto dodać, że na prace związane z budową garażu, w latach 2013-2014 przekazano z budżetu Gminy Gogolin 151 166 zł. Ponadto na budowę garażu, staraniem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Gogolinie  dh. Joachima Wojtali, jednostka otrzymała dotację z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu w wysokości 10 000 zł. Na podkreślenie zasługuje wielkie zaangażowanie wszystkich strażaków OSP Odrowąż z prezesem  dh. Pawłem Schreiberem na czele, zwłaszcza przy przygotowaniu placu budowy, wymienionych wcześniej pracach przygotowawczych i pomocniczych i przy budowie altany. Strażacy potrafili włączyć do działań przy remizie również swoje rodziny oraz mieszkańców sołectwa nie związanych na co dzień z jednostką.  

Dzięki wsparciu sponsorów i przekazaniu środków z tzw. „ekwiwalentu” możliwa była również budowa altanki i grilla. Do altany wykonano stoły i ławy z drewna podarowanego przez jednego ze strażaków.  Wartość wykonanych tam prac to ok. 20 000zł.