Nowy rok szkolny rozpoczęty

W Gminie Gogolin 987 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny 2014/2015. Najwięcej dzieci uczy się w szkołach podstawowych.

W  pierwszych klasach „podstawówek” naukę rozpoczęło 124 uczniów. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Gogolinie (w dwóch klasach) uczy się  42 dzieci, w PSP nr 2 w Gogolinie, również w dwóch klasach - 35 dzieci, w PSP w Malni - 21,  w PSP w Kamieniu Śl. – 17, a w Stowarzyszeniowej Publicznej Szkole Podstawowej w Górażdżach – 9 dzieci.  

W Liceum Ogólnokształcącym, tworzącym gogoliński Zespół Szkół, „ruszyły” dwie klasy pierwsze w których uczy się 57 uczniów. Edukację uczniów będą wspierać opolskie szkoły wyższe oraz wrocławska wyższa szkoła oficerska. W Publicznym Gimnazjum naukę rozpoczyna 90 uczniów, w czterech klasach pierwszych. Rok szkolny rozpoczęły również przedszkolaki. W sześciu placówkach przedszkolnych  z zajęć edukacyjnych będzie korzystać 335 dzieci.

Na zaproszenie społeczności szkolnych w uroczystościach z okazji rozpoczęcia nowego roku uczestniczył Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. W Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu Śl. i w Stowarzyszeniowej Publicznej Szkole Podstawowej w Górażdżach Burmistrz Gogolina życzył uczniom i nauczycielom sukcesów,  ciekawych przedsięwzięć edukacyjnych i osobistego rozwoju. W godzinach porannych w kościołach parafialnych odbyły się msze święte rozpoczynające uroczystości szkolne.