Kolejne inwestycje w gminie

Zmierzają do końca prace związane z budową kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej w Gogolinie. Uporządkowano już gospodarkę wodno – ściekową w Strzebniowie, wybudowano kanalizację i przebudowano wodociąg. Ostatnim etapem są prace wykończeniowe, polegające na odtworzeniu nawierzchni na ulicach w dzielnicy Strzebniów. Nowe nawierzchnie bitumiczne wykonane zostaną na ulicy Wojska Polskiego, ulicy Plebiscytowej i ulicy Kozielskiej. Ostateczne zakończenie prac datowane jest na 30 września.

nawierzchnia_Strzebniów.jpeg

kropki.gif

Rozpoczęła się przebudowa chodnika przy ulicy Ligonia w Gogolinie. Inwestycja pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1832 O ul. Ligonia w Gogolinie” jest zadaniem wspólnym Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz Gminy Gogolin. W wyniku zawartego porozumienia Gmina Gogolin poniesie 1/3 kosztów związanych z tą inwestycją.

chodnik ul. Ligonia.jpeg

kropki.gif

Trwają prace nad zagospodarowanie terenów wokół wyremontowanych pieców wapienniczych, będących wizytówką Gminy Gogolin. Zagospodarowany teren umożliwi mieszkańcom i turystom zapoznanie się z historią wapiennictwa na terenie Gminy Gogolin. W tym celu powstanie kilka tablic opisujących rozwój przemysłu wapienniczego w Gogolinie. Teren ten stanie się charakterystycznym elementem naszego miasta. Wybudowane ścieżki wokół pieców pozwolą mieszkańcom i turystom „dotknąć”  kawałka historii XIX-wiecznego Gogolina, a iluminacja świetlna pieców podkreśli ich majestatyczny charakter.

zagospodarowanie.jpeg

kropki.gif

Kończą się prace związane z przebudową ulicy Nowej w Gogolinie – Karłubcu. Zupełnie przebudowana droga znacznie zmieniła oblicze tej części dzielnicy. Nowa, równa nawierzchnia, chodnik wzdłuż całego odcinka ulicy, trzy progi zwalniające wpłyną na wzrost bezpieczeństwa użytkowników, znacznie poprawią walory komunikacyjne oraz korzystnie wpłyną na poprawę estetyki tego miejsca. Wybudowany został plac utwardzony na 100 miejsc postojowych obok Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, które będą służyły pracownikom oraz rodzicom i rozwiążą problem parkowania. Wokół miejsc postojowych zamontowano też nowoczesne oświetlenie, które będzie włączane podczas większych imprez odbywających się w Hali Sportowej im. B. i Z. Blautów, zapewniając bezpieczeństwo i dobrą widoczność. Planowane jest jeszcze wykonanie oznakowania poziomego jezdni oraz w miesiącu wrześniu- sadzenie drzew i roślin ozdobnych wzdłuż całego odcinka ulicy, a także obsianie poboczy trawą.