Wizyta ministra

Minister Spraw Wewnętrznych Sportu i Infrastruktury Nadrenii – Palatynatu Roger Lewentz wraz niemiecką delegacją odwiedził w czwartek 21 sierpnia Kamień Śląski. Wizyta była częścią podróży niemieckiej delegacji do Opola, której celem była wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań opolskiej policji.

Wizyta rozpoczęła się w Opolu, gdzie delegacja spotkała się m.in. z Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim i Komendantami KWP w Opolu. Spotkanie było okazją do zaprezentowania przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu zasobów i możliwości opolskiej jednostki. Gościom zaprezentowano Centrum Zarządzania Kryzysowego, strzelnicę, był też pokaz sekcji antyterrorystycznej KWP w Opolu.

Druga część wizyty miała miejsce w Kamieniu Śląskim. Walory wsi w towarzystwie Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali i Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego zwiedzali m.in. Minister Roger Lewentz wraz z żoną, przewodniczący Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych Dietmar Muscheid, przewodniczący Związku Zawodowego Policji Nadrenii – Palatynatu Ernst Scharbach, Sabine Schafer z MSW Nadrenii – Palatynatu (Wydział Policji), Susanne Wingertszahn z Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych oraz członkowie Związku Zawodowego Policji Nadrenii – Palatynatu.

minister_2.jpeg

Burmistrz Joachim Wojtala zaprezentował gościom najciekawsze miejsca na terenie Kamienia Śląskiego m.in. ogrody rekreacyjne ks. Sebastiana Kneippa, tereny rekreacyjno-sportowe oraz miejsca realizacji projektów i inicjatyw samorządu gminy. Goście z zaciekawieniem zapoznali się procesem przemian jakie dokonały się w ostatnich latach na terenie wsi w związku z realizacją programu „Odnowy Wsi”. Na Zamku Św. Jacka niemieckich gości przywitał Dyrektor ks. Prałat Albert Gleaser, który także oprowadził ich po kompleksie pałacowym i obiektach sanatorium Sebastianeum Silesiacum. W trakcie popołudniowego spotkania Burmistrz Gogolina przedstawił gościom zarys działań Gminy Gogolin w zakresie partnerstwa i współpracy zagranicznej, m.in. na podstawie wymiany międzyszkolnej z Betzdorf, z Powiatem Altenkirchen oraz Miastem Schongau.

minister_1.jpeg

W spotkaniu z zagranicznymi gośćmi udział wzięli także przedstawiciele Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: Dyrektor Biura Wojewody Szymon Ogłaza i Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Marek Mazurkiewicz, a także Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz oraz Eryk Boronczyk – pierwszy Przewodniczący Rady Powiaty Krapkowickiego, który był wraz z ówczesnym Starostą Krapkowickim Joachimem Czernkiem jednym z sygnatariuszy zawiązanego partnerstwa z Powiatem Altenkirchen.