Spotkanie warsztatowe w Starych Siołkowicach

W Starych Siołkowicach odbyło się (9.08) kolejne spotkanie warsztatowe w ramach utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce, do której pretenduje sołectwo Kamień Śląski.

Na warsztaty zaproszonych zostało 17 sołectw regionu, w tym laureaci i wyróżnieni w konkursach w ramach Programu Odnowy Wsi, m.in. sołectwo Kamień Śląski, reprezentowane przez sołtysa Zbigniewa Kawę oraz inspektor Urzędu Miejskiego w Gogolinie Monikę Buk. Spotkanie prowadziła dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO Mariola Szachowicz, uczestniczył w nim także Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński i Członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka. Podczas spotkania dokonano wizytacji wsi Stare Siołkowice oraz Karłowice (gmina Popielów) – potencjalnych uczestników projektu. Zaprezentowano walory wsi spełniającej kryteria programu (dziedzictwo materialne, ład przestrzenny i krajobrazowy, atrybuty tradycyjnie pojmowanej wiejskości). Następnie przystąpiono do części warsztatowej, polegającej na opracowaniu prezentacji multimedialnej opisującej atrybuty wsi.

Sieć Najciekawszych Wsi jest przedsięwzięciem Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW), w ramach której zawiązało się stosowne Porozumienie, podpisane 13 maja 2014 r. w Morawicy przez 14 gmin członkowskich PSORW. Wojewoda Opolski jako inicjator tworzenia SNW realizuje kwestie merytoryczne, w szczególności określenie kryteriów uczestnictwa w SNW, informowanie samorządów województw oraz wyłonienie puli sołectw do projektu Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce. Celem projektu jest zachowanie i wykorzystanie walorów materialnych i kulturowych wsi na rzecz skoordynowanego rozwoju tych miejscowości w powiązaniu z utworzeniem atrakcyjnego produktu turystycznego i wysokiej jakości oferty pobytowej. By przystąpić do Sieci sołectwa powinny być wizytówką gminy, a nawet regionu; pokazywać to, co dla nich unikatowe, z drugiej strony to, co w nich typowo wiejskie.