Zeszyt Gogoliński

Kolejny numer „Zeszytu Gogolińskiego” ujrzał już światło dzienne. Zawiera bardzo ciekawe teksty poświęcone historii Gogolina.

Ukazał się trzeci numer gminnej publikacji zatytułowanej „Zeszyt Gogoliński”, który tym razem jest „owocem”, a zarazem podsumowaniem projektu „Portrety znanych i cenionych… z wizytą w gogolińskiej bibliotece”. W ramach projektu zorganizowano od września 2013r. do maja 2014r. pięć otwartych spotkań poświęconych lokalnej historii. Bogato ilustrowana publikacja prezentuje referaty prelegentów: profesor Doroty Simonides, Reginy Kalli-Szulc, Eryka Boronczyka, Wawrzyńca Jasińskiego oraz Witolda Jasińskiego.

Czytelnicy znajdą w zeszycie szereg interesujących referatów, które z pewnością przybliżą im historię i kulturę Gogolina. Wykład „Zauroczeni kulturą Ziemi Gogolińskiej” prof. Doroty Simonides, traktuje o obrzędach i symbolach charakterystycznych dla naszego regionu.  Eryk Boronczyk w swoim referacie „Z historii przemysłu wapienniczego w Gogolinie - Viktor Madelung, Carl Sobirey, Franz Herman Plank, Augustyn Gurgul i Stanisław Szczotka” przedstawia historię gogolińskiego przemysłu wapienniczego oraz sylwetki osób, które przyczyniły się do jego rozwoju.  Sentymentalne wspomnienie dr. Piotra Świerca przedstawił Jego wnuk – Wawrzyniec Jasiński, autor wykładu „Życie i twórczość dr. Piotra Świerca- Dziadek w oczach wnuka”. W referacie „Z dziejów gogolińskiego szpitala- sylwetki pracowników i lekarzy w moim wspomnieniach” Witolda Jasińskiego ukazano historię gogolińskiego szpitala oraz historie ludzi, którzy w nim niegdyś pracowali. O historii gogolińskich Żydów można natomiast przeczytać w referacie Reginy Kalli-Szulc, pt. „Wpływ rodzin pochodzenia żydowskiego na rozwój gospodarczy i kulturalny Gogolina”.

„Zeszyt Gogoliński nr 3” został dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

Zeszyt Gogo. nr 3  Okladka.jpeg