„Piękniejsza Gmina”

Wiadomo już na co zostaną przeznaczone nagrody przyznane w konkursie „Piękniejsza Gmina”. Mieszkańcy zdecydowali, że zostaną zrealizowane kolejne inwestycje planowane w sołectwach i dzielnicach.

Nagrody w kategorii „Najbardziej aktywne sołectwo/ dzielnica”  zostaną przeznaczone na następujące cele:  

 • Sołectwo Kamień Śl. – modernizacja placu zabaw na terenie sportowo rekreacyjnym w Kamieniu Śl. (58 291zł), zakup wyposażenia dla OSP w Kamieniu Śl. (18.000zł), zagospodarowanie terenu przy Pl. Myśliwca w Kamieniu Śl.  wraz z odnowieniem pomnika Ofiar Wojen (7 232zł), zakup urządzeń zabawowych dla PSP w Kamieniu Śl. (16 477zł);
 • Dzielnica Gogolin – Karłubiec (75 000zł)– urządzenie siłowni zewnętrznej przy PSP nr 3 w Gogolinie Karłubcu;
 • Sołectwo Kamionek (50 000zł) – zagospodarowanie terenu na spotkania integracyjne w okolicy przedszkola (zakup i montaż siłowni zewnętrznej  oraz utwardzenie i oświetlenie terenu przy siłowni);
 • Sołectwo Chorula (5000zł) – doposażenie placu zabaw na Placu Wiejskim w Choruli;
 • Sołectwo Malnia (5000zł)  -  zakup urządzenia do czyszczenia boiska z nawierzchnią poliuretanową i budowę punktu oświetleniowego na terenie boiska;  
 • Sołectwo Odrowąż (5000zł) - zakup telewizora do Centrum Aktywizacji Wiejskiej;
 • Sołectwo Zakrzów i Sołectwo Dąbrówka (2000+2000zł) – doposażenie kuchni w budynku OSP Zakrzów;
 • Sołectwo Obrowiec (2000zł) – remont posadzki w budynku OSP Obrowiec;
 • Sołectwo Górażdże 2000zł – zakup wyposażenia do świetlicy w Górażdżach;
 • Dzielnica Gogolin – Strzebniów (2000zł) – zakup namiotu biesiadnego.

Nagrody w kategorii „Najbardziej aktywna Grupa Liderów” zostaną przeznaczone na następujące cele:  

 • Grupa Liderów Sołectwa Kamień Śl. (7000zł) – organizacja wycieczki;
 • Grupa Liderów Dzielnicy Gogolin – Karłubiec (5500zł) - organizacja wycieczki do Drezna;
 • Grupa Liderów Sołectwa Kamionek (3500zł) – organizacja uroczystości z okazji otwarcia placu z siłownią zewnętrzną.

Nagrody w kategorii  „Najbardziej kreatywny sołtys/przewodniczący zarządu dzielnicy”

zostaną przeznaczone na następujące cele:  

 • Sołtys Zbigniew Kawa – zakup sprzętu komputerowego (3000zł);
 • Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin – Karłubiec – zakup materiałów budowlanych (2000zł);
 • Sołtys Sabina Placheta – zakup aparatu fotograficznego (1500zł).

Bardzo ważną nagrodą dla członków Lokalnych Grup Działania jest też wyjazd na europejskie dożynki do Szwajcarii, gdzie w miejscowości Vals, w dniach 11-13 września 2014r. zostaną ogłoszone wyniki europejskiego konkursu zorganizowanego przez organizację ARGE (europejską organizację zajmującą się rozwojem i odnową wsi) pod hasłem „Lepiej żyć”. Tam też zostanie przyznana Europejska Nagroda Odnowy Wsi.