2006-2008

Realizacja prac społecznie użytecznych przez OPS w Gogolinie

  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie rozpoczął realizację prac społecznie użytecznych w 2006 r. Organizacją prac społecznie użytecznych w Ośrodku zajmuje się Pani Maria Lyka – Starszy inspektor ds. Administracyjno – Kadrowych. Prace społecznie użyteczne realizowane są na podstawie zawartego porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Krapkowickim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach, a Urzędem Miejskim w Gogolinie.

 

W latach 2006-2008 prace społecznie użyteczne obejmowały bardzo szeroki zakres prac porządkowych, do których zaliczamy przede wszystkim:

·         zamiatanie chodników,

·         mycie ławek na terenie miasta Gogolina,

·         usuwanie traw z poboczy,

·         zbieranie nieczystości,

·         okopywanie i pielenie (m.in. na rondzie, koło klombów),

·         zgrabianie liści,

·         zamiatanie piasku po okresie zimowym,

·        pomoc w zakresie utrzymania czystości w czasie imprez masowych.

 

W/w prace były wykonywane regularnie, zarówno na terenie miasta Gogolin, jak i w poszczególnych wsiach gminy Gogolin, tj. na terenie wsi Górażdże, Choruli, Malni, Zakrzowa, Kamienia Śl., Kamionka, Odrowąża i Obrowca.

 


Bilans zrealizowanych zgodnie z porozumieniami prac społecznie użytecznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie w latach 2006-2008

Okres realizacji

Liczba osób bezrobotnych wykonujących prace

Liczba zrealizowanych godzin prac społecznie użytecznych

Wartość zrealizowanych godzin/ koszt Gminy

Wartość zrealizowanych godzin/ koszt Funduszu Pracy

 

2006 rok

 

01.03.-31.03.06r.

22

733

1.759,20 zł

2.638,80 zł

01.04.-30.04.06r.

28

875

2.100,00 zł

3.150,00 zł

01.05.-31.05.06r.

26

870

2.088,00 zł

3.132,00 zł

01.06.-30.06.06r.

29

1030

2.554,40 zł

3.831,60 zł

01.07.-31.07.06r.

28

985

2.442,80 zł

3.664,20 zł

01.08.-31.08.06r.

10

360

892,80 zł

1.339,20 zł

01.09.-30.09.06r.

16

545

1.351,60 zł

2.027,40 zł

01.10.-31.10.06r.

20

770

1.909,60 zł

2.864,40 zł

01.11.-30.11.06r.

24

825

2.046,00 zł

3.069,00 zł

01.12.-31.12.06r.

41

1287

3.191,76 zł

4.787,64 zł

 

RAZEM

 

244

 

8280

 

20.336,16 zł

 

30.504,24 zł

 

2007 rok

01.03.-31.01.07r.

32

1102

2.732,96 zł

4.099,44 zł

01.04.-30.04.07r.

25

925

2.294,00 zł

3.441,00 zł

01-05.-31.05.07r.

29

1010

2.504,80 zł

3.757,20 zł

01.06.-30.06.07r.

29

1010

2.545,20 zł

3.817,80 zł

01.07.-31.07.07r.

28

990

2.494,80 zł

3.742,20 zł

01.08.-31.08.07r.

26

805

2.028,60 zł

3.042,90 zł

01.09.-30.09.07r.

25

850

2.142,00 zł

3.213,00 zł

01.10.-31.10.07r.

26

975

2.457,00 zł

3.685,50 zł

01.11.-30.11.07r.

10

333

839,16 zł

1.258,74 zł

 

RAZEM

 

230

 

8000

 

20.038,52 zł

 

30.057,78

01.03.-31.03.08r.

25

870

2.192,40 zł

3.288,60 zł

01.04.-30.04.08r.

29

955

2.406,60 zł

3.609,90 zł

01.05.-31.05.08r.

25

795

2.003,40 zł

3.005,10 zł

01.06.-30.06.08r.

25

855

2.223,00 zł

3.334,50 zł

01.07.-31.07.08r.

27

1050

2.730,00 zł

4.095,00 zł

01.08.-31.08.08r.

25

1000

2.600,00 zł

3.900,00 zł

01.09.-30.09.08r.

16

725

1.885,00 zł

2.827,50 zł

01.10.-31.10.08r.

20

875

2.275,00 zł

3.412,50 zł

01.11.-30.11.08r.

22

810

2.106,00 zł

3.159,00 zł

01.12.-31.12.08r.

11

65

169,00 zł

253,50 

 

RAZEM

 

225

 

8000

 

20.590,40 zł

 

30.885,60 zł


Szczegółowy wykaz wykonanych prac społecznie użytecznych na terenie miasta Gogolin w 2008 r.: