Podziękowanie

W imieniu organizatorów XXIV Dni Gogolina pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach i realizacji programu dorocznych dni miasta. Wyrazy wdzięczności kieruje do sponsorów wśród których byli:

 Górażdże Cement SA, Bank Spółdzielczy w Gogolinie,

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, Chespa Sp. z o. o.,

EKO – PROBUD Bartosz Szczepanek, SENRTEX Sp. z o.o.,

Usługi Pogrzebowe Sylwia Konefał, Pekar Invest Piotr Pekar,

 Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych oraz Ozdobnych Piotr Konieczko,

Transport Samochodowy Józef Roskosz, Jacek Morawiec.

Jestem bardzo wdzięczny za współpracę Pani Dyrektor i Pracownikom: Gminnego Ośrodka Kultury, Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie, Dyrektorowi i Pracownikom Zespołu Rekreacyjno–Sportowego, Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego oraz Pracownikom Gospodarczym Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Bardzo dziękuję za organizację tematycznych stoisk Dyrektorom i Pracownikom: Gminnego Ośrodka Zdrowia, Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobka „Bajkowa Kraina”, Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji, Członkom Klubu Seniora i Młodzieżowej Rady Miejskiej, dziękuję także Pani Dominice Bassek za bezinteresowną współpracę podczas Dni Gogolina.  

Dziękuję wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i przygotowali stoiska w „Strefie Swojskiego Jadła”, a byli to: Gospodarstwo Agroturystyczne „Stary Młyn” z Obrowca, firma gastronomiczna „Domowe Pierogi Babci Halinki” i Zakład Piekarniczo – Cukierniczy Beate i Lutz Zimmermann z Gogolina,  Restauracja „Kamieniec” i „Sebastianeum Silesiacum” z Kamienia Śląskiego.  

Wyrazy wdzięczności kieruję do Naczelnika Gminnego Centrum Reagowania w Gogolinie, Straży Miejskiej, Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolinie i Ekipie Ratowników Medycznych. Za życzliwość dziękuje Dyrekcji Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A.

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala