Informacja

Informacja Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gogolinie dotycząca jakości wody w miejscowości Górażdże.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krapkowicach w dniu 21.07.2014 r. (poniedziałek) pobrała próbki wody z trzech punktów poboru na wodociągu w Górażdżach i przekazała do badań laboratoryjnych. Wynik jednej z prób pobranej z kranu w kuchni w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Górażdżach, ujawnił obecność bakterii  grupy coli. Próbki pobranej wody z pozostałych punktów nie wykazały skażenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, na podstawie wyniku badania oraz po przeprowadzeniu badania rozszerzającego, w dniu 24.07.2014 (czwartek) nakazał decyzją Nr 20/HK/2014 unieruchomienie wodociągu w Górażdżach, zapewnienie zastępczego źródła wody i przeprowadzenia działań  naprawczych.

KPW Gogolin Sp. z o.o. w tym samym dniu, po zastosowaniu się do zaleceń PPIS, niezwłocznie zleciła uprawnionemu laboratorium pobranie kolejnych próbek wody do badań z pięciu wyznaczonych punktów, w tym z punktu w ZOL, gdzie zostały wykryte bakterie  grupy coli. Po przeprowadzeniu badań, wszystkie próbki potwierdziły pełną przydatność wody do spożycia.

Mieszkańcy Górażdży nie powinni mieć żadnych obaw dotyczących jakości wody w wodociągu w ich miejscowości.