Gospodarcza wizytówka gminy

W dniu 22 lipca 2014 roku w Jablunkovie przebywała 3-osobowa delegacja Gminy Gogolin. Celem wizyty było omówienie realizacji wspólnego projektu transgranicznego „Razem znaczy lepiej - wizytówka gospodarcza Gogolin-Jablunkov”, który jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

W ramach projektu zaplanowano wspólne przygotowanie i wydanie broszury oraz filmu stanowiących wizytówkę gospodarczą Gogolina i Jablunkova. W celu zwiększenia zasięgu oddziaływania produktów projektu ww. materiały zostaną wydane w 4 wersjach językowych: czeskiej, polskiej, angielskiej i niemieckiej. Na zakończenie realizacji projektu odbędą się w Gogolinie i Jablunkovie dwie konferencje gospodarcze z udziałem samorządowców i przedsiębiorców z tych miejscowości oraz ich okolic, podczas których zaprezentowane zostaną wydane w ramach projektu materiały. Całkowite wydatki kwalifikowane projektu to 14.980,00 EURO, które zostaną zrefundowane w wysokości 95% (12.733,00 EURO z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1.498,00 z Budżetu Państwa).

Wizytówka gospodarcza_net.jpeg

Ze względu na wagę projektu podczas spotkania poza osobami bezpośrednio zaangażowanymi w jego realizację obecni byli również Burmistrz Gogolina Pan Joachim Wojtala oraz Starosta Jablunkova Pan Petr Sagitarius. Spotkanie było również okazją do podsumowania projektu i przekazania czeskich wersji publikacji „Śląskie Sebastianeum. Walory Kamienia Śląskiego jako centrum hydroterapii według księdza Sebastiana Kneippa” wydanej w ramach projektu „Zielone serce Gminy Gogolin – promocja filozofii ks. Sebastiana Kneippa”.

Zielone serce_net.jpeg