Zmiana godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie

ZARZĄDZENIE Nr 17/2014

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie z dnia 21.07.2014r. w sprawie zmiany godzin urzędowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie

§1 Na podstawie §10  ust. 5 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 16.06.2014r., w związku z wysokimi temperaturami wprowadzam zmianę godzin urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie w następujący sposób:

Poniedziałek          od godz. 700 do godz. 1500

Wtorek                   od godz. 700 do godz. 1500

Środa                     od godz. 700 do godz. 1500

Czwartek               od godz. 700 do godz. 1500

Piątek                    od godz. 700 do godz. 1500

§2 Zmiana godzin urzędowania Ośrodka  obowiązuje od dnia 22.07.2014r. do odwołania.

§3 Informację o zmianie czasu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie przekazuje się poprzez tablicę ogłoszeń oraz stronę internetową.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.