O Gogolinie w Europie

Na łamach  specjalistycznego czasopisma „Dorferneuerung international” wydawanego przez ARGE – europejską organizację zajmującą się rozwojem i odnową wsi, ukazał się obszerny artykuł burmistrza Joachima Wojtali poświęcony polityce demograficznej realizowanej w gminie Gogolin. 

Artykuł zawiera najważniejsze informacje o gminie, w dalszej kolejności burmistrz omawia sześć podstawowych zagadnień dotyczących działań prorodzinnych: tworzenie dobrego klimatu dla inwestorów, wspieranie rodzin, atrakcyjna szkoła, inwestycje sportowe, zdrowie i profilaktyka zdrowotna oraz życie kulturalne i proces odnowy wsi.  Opublikowany tekst jest częścią referatu wygłoszonego 7 marca 2014r. podczas międzynarodowej konferencji „Kryzysy. Przemiany. Szanse”, która odbyła się we Wrocławiu – Pawłowicach, gdzie dyskutowano nad wizją wsi w roku 2020.

konferencja_net.jpeg

Burmistrz w publikowanym tekście zwraca uwagę na fakt, iż włączenie się gminy do Programu „Odnowa Wsi” uruchomiło bardzo pozytywne procesy społeczne. Dzięki temu zrodziły się liczne projekty zrealizowane w społecznościach lokalnych, i dla tych społeczności. W wymienionym tu czasopiśmie  znalazł się również artykuł prof. Gerlind Weber z Uniwersytetu Przyrodniczego w Wiedniu, Michaela Pielke - przedstawiciela Komisji Europejskiej, dr hab. Ireny Niedźwieckiej – Filipiak i Zbigniewa Walczaka - burmistrza Gniewina, Szymona Surmacza – animatora przedsiębiorczości społecznej, przedstawicieli ministerstw i organizacji zajmujących się rozwojem wsi w Austrii, na Słowacji, Węgrzech, w Saksonii, Brandenburgii i Bawarii. Periodyk „Dorferneuerung international” jest kolportowany w Europie Zachodniej i Środkowo – Wschodniej, trafia do wszystkich środowisk włączonych w realizację Programu „Odnowa Wsi”.

okładaka_net.jpeg