Warsztaty w ramach Sieci Najciekawszych Wsi

W Starych Siołkowicach odbyło się kolejne spotkanie dotyczące funkcjonowania Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce do której pretenduje sołectwo Kamień Śląski. Wiodącym  zagadnieniem był zdefiniowanie pojęcia  „atrakcyjność miejscowości”.

Dwudniowe spotkanie członków SNW (3-4.07.2014r.) prowadził Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński. Uczestnikami byli przedstawicie najciekawszych wsi z całej Polski m. in. z Podkarpacia, Wielkopolski, Pomorza Zachodniego, Dolnego i Górnego Śląska. Gminę Gogolin reprezentował Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz Naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego Arnold Joszko. W ramach programu odbyły się warsztaty, które miały na celu wypracowanie wzorcowych prezentacji definiujących pojęcie „atrakcyjnej miejscowości”, z uwzględnieniem takich aspektów jak atrakcyjność historyczna, kulturalna i oferta noclegowa. W warsztatach uczestniczył Gminny Koordynator Programu „Odnowa Wsi” Krzysztof Reinert oraz inspektor Monika Buk, mieszkanka Kamienia Śląskiego. Uczestnicy spotkania wizytowali także sołectwa Stare Siołkowice i Pokój. Spotkanie członków Sieci było okazją do rozmów z partnerami Gminy Gogolin z Gniewina i Dzierżoniowa.