Konwent sołtysów i liderów Lokalnych Grup Działania

W Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się spotkanie poświęcone organizacji najbliższych przedsięwzięć kulturalnych planowanych w Gminie Gogolin. W spotkaniu uczestniczyli sołtysi, przewodniczący zarządów dzielnic i prezesi stowarzyszeń.

Burmistrz Joachim Wojtala wprowadził zebranych w tematykę spotkania, przedstawił też kalendarz planowanych wydarzeń w okresie od końca lipca do połowy września br. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Iwona Cimek omówiła szczegóły dotyczące organizacji Dni Gogolina (26-27.07.), odpustu i Jarmarku św. Jacka w Kamieniu Śl.(17.08.) oraz gminnych dożynek (07.09.), które odbędą się w bieżącym roku w Gogolinie. Omówiła również sprawy związane z konkursem towarzyszącym tegorocznym dożynkom, zachęciła przy tym mieszkańców sołectw i dzielnic do organizacji konkursowych wystaw starych narzędzi rolniczych i przedmiotów codziennego użytku. Krzysztof Reinert - Gminny Koordynator Programu „Odnowa Wsi” przedstawił krótką informacją o konkursie „Piękniejsza Gmina” w którym społeczności rywalizowały o tytuł najbardziej aktywnego sołectwa lub dzielnicy, grupy liderów, kreatywnego sołtysa lub przewodniczącego dzielnicy. Podczas spotkania omówiono także sprawy dotyczące udziału Gminy Gogolin w spotkaniu finałowym konkursu Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi, które odbędzie się we wrześniu br. w Szwajcarii.

konwent_1.jpeg

konwent_2.jpeg