Wyniki egzaminów gimnazjalnych w Zespole Szkół w Gogolinie

Tak jak w roku ubiegłym uczniowie klas trzecich osiągnęli bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego.  W każdej z siedmiu części wyniki są wyższe niż wyniki województwa (z wyjątkiem historii i WOS-u, gdzie są identyczne). W porównaniu z wynikami powiatu krapkowickiego, aż w sześciu częściach uczniowie osiągnęli wynik wyższy; tylko w dwóch częściach osiągnięty przez uczniów rezultat jest niższy niż powiatowy: z języka polskiego o 0,1%, a z języka niemieckiego w zakresie podstawowym o 1,8%.

Warto także zestawić wyniki osiągnięte przez gimnazjalistów z wynikami w powiecie opolskim oraz w mieście Opolu. Wyniki egzaminu z matematyki, języka angielskiego w części podstawowej i rozszerzonej oraz języka niemieckiego w części rozszerzonej były wyższe niż w powiecie opolskim.

W porównaniu z wynikami uzyskanymi w Opolu, noty gogolińskich uczniów uzyskane z języków obcych okazały się wyższe: z języka angielskiego na poziomie podstawowym o 9%, a na rozszerzonym aż o 11%. Podobnie z języka niemieckiego.

Porównując wyniki gimnazjum z innymi gimnazjami powiatu krapkowickiego (bez wyników gimnazjum działającego przy Zespole Szkół im. J. Kilińskiego, gdyż jest to szkoła bezobwodowa, rekrutująca wybranych uczniów) można stwierdzić, że wyniki z matematyki i języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym osiągnięto - najlepsze!

Rezultaty z przyrody, historii i WOS oraz języka angielskiego na poziomie rozszerzonym plasują nas na drugim miejscu w powiecie! Warto wspomnieć, że uczniowie dwóch, z naszych pięciu klas trzecich gimnazjum, napisali egzamin na poziomie wyższym niż średni wynik gimnazjów w mieście Opole.

Publiczne Gimnazjum w Gogolinie to szkoła, która jest jedynym gimnazjum w gminie i gromadzi w swych murach młodzież o różnych umiejętnościach i predyspozycjach, zainteresowaniach i możliwościach, uczniów uzdolnionych i uczniów z trudnościami w uczeniu się. To dobra szkoła, bo jej nauczyciele potrafią zadbać o każde dziecko, potrafią przekazać wiedzę i wykształcić niezbędne umiejętności u każdego ucznia, bez względu na jego status społeczny, możliwości i motywację do nauki. Nie wybieramy uczniów, potrafimy pracować z każdym.                                                                     

Zestawienie porównawcze wyników wszystkich części egzaminu (źródło:TK z dnia 24.06.2014r. oraz dane OKE we Wrocławiu);

Część egzaminu

Średni wynik woj.opol.
w %

Średni wynik pow. krapko-wickiego w %

Średni wynik pow. opol. w %

Średni wynik (%) Gimnazj. A w pow. krapko-wickim

Średni wynik (%) Gimnazj. B w pow. krapko-wickim

Średni wynik (%) Gimnazj. C w pow. krapko-wickim

Średni wynik (%) Gimnazj. D w pow. krapko-wickim

Średni wynik (%) Publiczne Gimnazjum
w Gogolinie

Jęz.  polski

65,9

66,9

67,1

69,6

56,2

61,9

71,2

66,8

His. i WOS

57,8

57

58,9

56,5

50,1

56,8

59

57,8

Matemat.

45,9

45

46,7

44,4

39,5

43,2

43,2

47,9

Przyroda

51,1

51,1

51,6

50,9

46,2

48,4

48,4

51,2

Jęz. angielski (P)

68,1

72

70

72,3

67,8

94,3

86,9

85,8

Jęz. angielski (R)

47,3

50,3

50,1

49,2

44,9

78,7

66,8

68

Jęz. niemiecki (P)

65,6

71,1

71,3

72,5

46,4

77,5

75,9

69,3

Jęz. niemiecki (R)

59,3

64,9

69

88,5

26,3

91,5

86,7

98,3