Egzamin maturalny - sukcesem naszych uczniów

W piątek 27 czerwca 2014r. uczniowie zdający maturę, odebrali wyniki egzaminu uprawniające do podjęcia studiów w szkołach wyższych. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie uzyskali wynik wyższy od średniej krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.  W części ustnej egzaminu maturalnego osiągnęli 100% zdawalności:  z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

Średnia zdawalność w kraju wynosi 71% i jest to wynik niższy niż w roku ubiegłym. Absolwenci liceów ogólnokształcących województwa  opolskiego uzyskali zdawalność 80%, powiatu opolskiego - 61%. W powiecie krapkowickim 73% absolwentów liceum otrzymało świadectwo maturalne. Przystępujący po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Gogolinie uzyskali wynik na poziomie 85%, jest to wynik wyraźnie wyższy od średniej krajowej i średniej powiatu. Zdawalność z poszczególnych przedmiotów również jest satysfakcjonująca: z języka polskiego oraz niemieckiego wynosi 100%, z języka angielskiego 88%. Egzamin maturalny z matematyki zdało 86% tegorocznych absolwentów Liceum w Gogolinie, jest to wynik wyraźnie  wyższy od średniej wojewódzkiej (72%) oraz średniej powiatowej (72,9%) oraz powiatu opolskiego (60,5%).

Wyniki egzaminów zewnętrznych; egzamin maturalny maj 2014: licea i technika

 

Rok szkolny

 

Liczba absolwentów

 

Liczba przystępujących do egzaminu maturalnego po raz pierwszy

Liczba osób, które zdały egzamin maturalny

% zdających

 

LO

Gogolin

Powiat

Województwo

Kraj

2013/

2014

22

23

19

85%

69%

70%

71%

 

 

Wyniki egzaminów zewnętrznych; egzamin maturalny maj 2014: licea ogólnokształcące

 

Rok szkolny

 

Liczba absolwentów

Liczba przystępujących do egzaminu maturalnego po raz pierwszy

Liczba osób, które zdały egzamin maturalny

% zdających

 

LO Gogolin

Powiat

Województwo

Kraj

2013/

2014

22

23

19

85%

73%

80%

80%

 

 

Średni wynik (w pkt. %) z pisemnych egzaminów obowiązkowych

Przedmiot

2013/2014

 

LO Gogolin

powiat

województwo

język polski

58

56

52

język niemiecki

84

64

75

język angielski

67

76

70

język rosyjski*

94

----

49

matematyka

47

43

46

* w roku szkolnym 2013/2014 egzamin maturalny z języka rosyjskiego zdawała w LO Gogolin jedna osoba

 

Egzamin maturalny 2014 – średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych pisemnych

Przedmioty

LO Gogolin

powiat

województwo

kraj

język polski

57,7

56,2

55,8

51

matematyka

46,6

47,3

52,9

48

język angielski podstawowy

66,6

65,7

76,6

69

język angielski rozszerzony

68,7

57,6

65,8

66

język niemiecki podstawowy

84,2

81,9

79,0

68

język niemiecki rozszerzony

94,0

86,8

78,9

63

język rosyjski podstawowy

94,0

94,0

49,4

60

język rosyjski rozszerzony

91,0

91,0

89,0

71