IV Edycja projektu systemowego pn. Drogowskaz

    logo kl.jpeg                            logo ue.jpeg

 "Drogowskaz"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie rozpoczął realizację projektu systemowego pn. "Drogowskaz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych 12 bezrobotnych, klientów OPS Gogolin w okresie 13.06.-30.09.2011 r. oraz upowszechnianie pracy socjalnej w środowisku tych osób.

Obecnie trwa proces rekrutacji uczestników projektu. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie są określone w poniższym Regulaminie uczestnictwa.

 DOCRegulamin uczestnictwa.doc

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać pod nr telefonu (77) 4076064 ,(77) 4076065 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie w pok. nr 17 i 19.

Serdecznie zapraszamy !!!