Zmiana średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca DSS i DPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie informuje, że zmianie uległ średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca domów pomocy społecznej i domów spokojnej starości, w związku z czym zmienia się podstawa ustalenia odpłatności za pobyt w/w jednostkach:

  • średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Radawiu w 2011 r. - 2.491,00 zł (Zarządzenie Nr 2/2011 Starosty Oleskiego),
  • średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości "Święta Barbara" w Kamionku w 2011 r. - 2.563,00 zł (Zarządzenie Nr OR.I.0050.04.2011 Burmistrza Gogolina),
  • średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie w 2011 r. - 2.402,57 zł (Zarządzenie Nr 4/2011 Starosty Głubczyckiego),
  • średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej  w Prószkowie dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych w 2011 r. - 2.500,00 zł (Zarządzenie Nr OR.0135-49/2010 Starosty Opolskiego),
  • średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Czarnowąsach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w 2011 r. - 2.200,00 zł (Zarządzenie Nr OR.0135-49/2010 Starosty Opolskiego),
  • średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich w 2011 r. - 2.514,22 zł (Zarządzenie Nr 5/2011 Starosty Prudnickiego),
  • średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i w Leśnicy w 2011 r. - 2.494,10 zł (Zarządzenie Nr 2 Starosty Strzeleckiego).

Więcej informacji o pobycie w domach pomocy społecznej i domach spokojnej starości można uzyskać u pani Beaty Worotniak - specjalisty pracy socjalnej OPS w Gogolinie, pod numerem telefonu 77 4076069.