Projekt Fundacji Dla Dobra Publicznego

Fundacja Dla Dobra Publicznego zaprasza do udziału w projekcie "Aktywni i kompetentni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych z województwa opolskiego, w szczególności osób powyżej 45 roku życia.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli wziąć udział  w jednym z poniższych szkoleń:

  • specjalista/ka ds. sprzedaży z obsługą magazynu oraz wózkiem jezdniowym (z modułem nauczania języka angielskiego lub niemieckiego),
  • specjalista/ka ds. administracyjno-biurowych z elementami kadr i księgowości MŚP (z modułem nauczania języka angielskiego lub niemieckiego),
  • opiekun/ka dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych (z modułem nauczania języka angielskiego lub niemieckiego),
  • specjalista/ka ds. pozyskiwania funduszy europejskich oraz innych źródeł finansowania zewnętrznego z językiem angielskim,
  • kurs spawania metodą MAG (z modułem nauczani języka angielskiego lub niemieckiego),
  • oraz aktywizacji zawodowej obejmującej udział uczestnika w szkoleniu z aktywnego poszukiwania pracy z modułem przedsiębiorczości oraz poradnictwo indywidualne doradcy zawodowego.

Więcej informacji można uzyskać u pani Karoliny Zawady pod numerem telefonu 774834895 lub na stronie internetowej - www.fddp.pl.