Przebudowa boiska w Kamieniu Śląskim

Do końca roku na terenie kompleksu rekreacyjno – sportowego w Kamieniu Śl. zostanie przebudowane boisko trawiaste. Wniosek złożony przez Gminę Gogolin do Stowarzyszenia Kraina św. Anny, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich został oceniony najwyżej.

Planowana inwestycja obejmuje budowę trawiastego boiska sportowego obok istniejącej siłowni na wolnym powietrzu, boiska do gry w tenisa,  placu zabaw dla dzieci  oraz miejsca wypoczynku dla turystów. Boisko, które stanowi  część istniejącego kompleksu sportowo – rekreacyjnego położonego na terenie należącym do parafii, a administrowanego przez Gminę Gogolin od dawna wymagało gruntownego remontu.

boisko_kamien.jpeg

Jest to obiekt bardzo mocno eksploatowany i wymagający już modernizacji, której celem jest m. in. poprawa bezpieczeństwa korzystających. Projektowane boisko będzie miało nawierzchnię trawiastą, a w ramach zagospodarowania przyległego terenu zostaną zainstalowane piłkochwyty, zadaszone ławki dla gości i piłkarzy rezerwowych, na boisku zostaną także zainstalowane bramki. Boisko będzie zraszane. Wartość zadania to kwota 300 000 zł (brutto), wartość dofinansowania to 80% wartości zadania netto, czyli 196 121,00zł.

W ostatnim (w ramach obecnego okresu programowania) naborze wniosków Gmina Gogolin będzie się starać o środki na remont dachu remizy OSP w Górażdżach.