Międzynarodowa komisja konkursowa ARGE w Gogolinie

Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Pradze Veronika Beranová, Dyrektor Instytutu Planowania Przestrzennego Uniwersytetu w Gödöllö (Węgry) prof. Gábor Ónodi oraz przedstawiciel Programu Odnowa Wsi w Dolnej Austrii inż. Karl Mayr zapoznali się (4.06.2014r.)  działaniami w zakresie realizacji projektów poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich. Dokonano „oceny działań podejmowanych na rzecz wzmacniania obszarów wiejskich pod kątem ich dostosowania do przyszłych wyzwań…”.

Pierwsza część spotkania odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza, Koordynator Programu Odnowa Wsi w Gminie Gogolin, radni, sołtysi, prezesi gminnych stowarzyszeń, liderzy Programu Odnowa Wsi oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy i przedstawiciele lokalnych mediów. W ostatniej części wizyty komisji konkursowej uczestniczył Wicemarszałek Województwa Opolskiego Antoni Konopka odpowiedzialny za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

Burmistrz Joachim Wojtala witając gości nawiązał do rocznicy pierwszych wolnych wyborów oraz dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Podkreślił, iż minione 25 lat to dla gminy czas rozwoju i czas wykorzystanych szans. Wyraził również wdzięczność pod adresem Wojewody Ryszarda Wilczyńskiego, dzięki któremu idea Odnowy Wsi wciąż znajduje nowych zwolenników, a jej wdrażanie przynosi wymierne rezultaty.

W ramach przygotowanej prezentacji burmistrz omówił m. in. tryb działania i współdziałania społecznego w ramach Programu Odnowa Wsi oraz zadania zrealizowane w tym zakresie.

Przedstawił Gminę Gogolin w kontekście 3 głównych tematów: pozyskiwanie środków, zrealizowanych przedsięwzięć w ramach POW oraz celów i kierunków dalszego działania. 

Druga część wizyty jurorów to część objazdowa. Jurorzy odwiedzili: sołectwo Odrowąż, Malnia, Chorula, Kamień Śl. oraz Kamionek, gdzie mieli okazję bliżej zapoznać się z realizacją zadań w ramach Programu. Zgodnie z regulaminem konkursu,  ostatnia części wizyty była poświęcone dyskusji wokół pytań stawianych przez członków komisji. Członkowie komisji byli szczególnie zainteresowani problematyką związaną z dochodami gminy, produkcją czystej energii,  siecią kanalizacyjną oraz pozyskiwaniem środków na działania podejmowane w ramach sołectw. Marszałek A. Konopka, w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego, wyraził podziękowanie wszystkim zaangażowanym w realizację Programu, wskazał również na dopingujący charakter konkursu i Programu Odnowa Wsi dzięki któremu „coraz wyżej stawiamy sobie poprzeczkę”. 

Gmina Gogolin została zgłoszona do konkursu przez Zarząd Województwa Opolskiego. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Lepiej żyć”.  Na podstawie zebranych przez komisje konkursowe informacji zostaną dokonane oceny wszystkich kandydatów. We wrześniu 2014r., podczas europejskiego spotkania w Vals w Szwajcarii, zostanie ogłoszony werdykt. W tegorocznej edycji konkursu, o tytuł najpiękniejszej wsi walczy 30 gmin z 12 krajów.

Do dyspozycji komisji przygotowano kroniki sołectw  i lokalne publikacje. Podczas spotkania wystąpiła grupa mażoretek „Arriva” działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury, Zespół „Aksamitki” z Malni oraz Zespół Folklorystyczny „Echo” z Kamienia Śl.