115 OSP Górażdże

Uroczystości jubileuszowe (31.05.2014r.) rozpoczęła uroczysta msza św. w intencji strażaków, a po jej zakończeniu strażacy w kolumnie marszowej, na czele z Miejską Młodzieżową Orkiestrą Dętą  udali się na pod trybunę honorową. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości dh. Jana Pałasza przypomniano postać zmarłego dh. Piotra Harmansy i uczczono jego pamięć minutą ciszy. Podczas uroczystości przypomniano również historię jednostki, a zasłużeni działacze i członkowie gminnych jednostek OSP zostali wyróżnieni odznaczeniami za długoletnia, nienaganną służbę w szeregach OSP.

  • Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nr 72/9/2014 z dnia 18 lutego 2014 r., za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, po raz drugi odznaczeni zostali: dh. Barbara Basczyk i dh Antoni Kaptur z OSP Obrowiec.
  • Za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu nadało Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” Hubertowi Morawcowi z OSP Obrowiec.
  • Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” Piotrowi Wojtalli z OSP Górażdże i Rudolfowi Przybyle z OSP Obrowiec.
  • Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” Błażejowi Kapturowi z OSP Obrowiec.

Medale wręczyli Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Joachim Wojtala oraz Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach mł. bryg. Marek Kucharski.

  • Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krapkowicach nadało odznakę „Wzorowy Strażak” Sebastianowi Kielowi, Szymonowi Niemcowi i Damianowi Pietrydze z OSP Obrowiec.
  • Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie, na wniosek Zarządu OSP Górażdże, nadało odznakę „Wysługa 45 lat” dh. Zdzisławowi Zinczynowi z OSP Górażdże.

Medale wręczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dh Joachim Wojtala oraz Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach mł. bryg. Marek Kucharski.

Z okazji jubileuszu Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemar Pawlak przesłał „Podziękowanie” a Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa  Opolskiego dh Andrzej Borowski przesłał „List gratulacyjny”. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krapkowicach dh Joachim Wojtala wręczył Prezesowi Jednostki OSP Górażdże okolicznościowy dyplom.