Zawody wędkarskie

40 młodych wędkarzy rywalizowało podczas dorocznych zawodów w Choruli. Jak co roku zawody odbyły się w Dniu Dziecka.

W niedzielę 1 czerwca 2014r. dzieci miały okazję sprawdzić swoje umiejętności wędkarskie na stawie w Choruli, czyli na tzw. „Kopli”. Punktualnie o 8.00 rano stawiło się 40 młodych wędkarzy z opiekunami. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy: wędkarze młodsi - do 10 lat i wędkarze starsi - powyżej 10 lat. Sportowe zmaganie trwało 3 godziny, o godz. 12 komisja konkursowa przystąpiła do ważenia złowionych ryb. Po zważeniu ryby zostały wypuszczone do wody. Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni statuetkami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi, które w imieniu Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali wręczył Prezes Koła PZW Gogolin Józef Macha oraz Piotr Giecewicz z Wydziału Oświaty Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali również słodkie upominki.