Informator Aktywnego Seniora

W czerwcu i lipcu w  Gogolinie odbywały się liczne działania, zmierzające do zwiększenia aktywności gogolińskich seniorów. W ramach tychże działań, został zaktualizowany również „Informator aktywnego seniora Gminy Gogolin”.

Wydany kilka lat temu informator, został zaktualizowany i uzupełniony o nowe informacje. Seniorzy znajdą w ulotce wiele przydatnych informacji, m.in. wszystkie potrzebne numery telefonów, dane na temat świadczeń i pomocy socjalnej, opieki zdrowotnej, a także oferty kulturalnej. Nowe informatory można bezpłatnie odebrać w referacie zdrowia i polityki społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie.