Samorządowy Menedżer Regionu

Burmistrz Joachim Wojtala - wśród najlepszych menadżerów regionu.  Poznaliśmy laureatów w prestiżowym rankingu „Pulsu Biznesu”, których wybierają samorządowcy.

Na łamach „Pulsu Biznesu” - ogólnopolskiego dziennika specjalistycznego poświęconego biznesowi, gospodarce i giełdzie już od dziewięciu lat ukazuje się ranking „Filary Polskiej Gospodarki”. Ranking wskazuje najważniejsze firmy w województwach i najsprawniejszych menadżerów. Burmistrz Joachim Wojtala znalazł się na V miejscu listy samorządowców województwa opolskiego. Warto wspomnieć, że burmistrz Wojtala został wyróżnieniy w tym prestiżowym rankingi już trzeci rok z rzędu. Jeśli chodzi o kryteria uwzględniane przy wyborze  kandydatów to jednym z najważniejszych była dbałość  o rozwój firm, wspieranie lokalnych przedsiębiorców,  działanie na rzecz rozwoju lokalnych społeczności  oraz zdobywanie funduszy unijnych. „Puls Biznesu” wskazuje również na bardzo cenną umiejętność  najlepszych samorządowców, a mianowicie na umiejętność  budowania tzw. otoczki biznesu i  partnerskich relacji między samorządem a biznesem, co skutkuje m. in. nowymi miejscami pracy. Tak wysokie miejsce w prestiżowym rankingu jest również wyróżnieniem dla Gminy Gogolin, która została dostrzeżona na ogólnopolskim rynku samorządowym.

dyplom Filary_net.jpeg