Wyniki konkursu plastycznego „Kocham mój Gogolin i miejsce w którym żyję”

W dniu 23 maja 2014r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny "Kocham mój Gogolin i miejsce w którym żyję". Komisja konkursowa przyznała nagrody w następujących kategoriach wiekowych:

  • dzieci przedszkolne i szkolne klasy 1,2,3

Mateusz Nocoń z III Klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gogolinie.

Komisja zdecydowała się przyznać nagrody rzeczowe dla placówek, które zgłosiły dzieci przedszkolne do konkursu:

Dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie nagrodę zdobyły:

Maja Stachowiak

Aleksandra Smiatek

Magdalena Lepich

Martyna Kaczmarek

Dla Publicznego Przedszkola w Górażdżach nagrodę zdobyli:

Aleksandra Gniża

Julian Doleżych

Bartosz Porada

Dla Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie:

Michalina Wojtkiewicz

Oliwia Gruchot

Izabela Dubanowicz

Julia Fait

Aleksander Piosek

Dominik Jelito

Zuzanna Tomaszek

  • dzieci szkolne klasy 4,5,6

Wyróżnienie dla Klaudii Bomby z klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie

  • dzieci gimnazjalne klasy 1,2,3

I miejsce: Kamila Wdowik z klasy III b z Zespołu Szkół.

II miejsce: Karolina Nossol z Gogolina

  • młodzież licealna i dorośli

Komisja nie przyznała nagród.

Komisja wyróżnia pracę zbiorową świetlicy młodzieżowej z Gogolina wykonaną przez: Izę Oleksy, Basię Grzelak, Kamila Pietraszę, Damiana Bombę.