Rekordowo na ludowo

Na godzinę 20.00 zaplanowano ustanowienie rekordu w ilości osób śpiewających i grających  popularną „Karolinkę”. Przygotowania do tego ważnego wydarzenia rozpoczął koncert Orkiestry Dętej Górażdże Cement SA pod dyrekcją Zygfryda Maczurka i artystyczny show „Karolinki” - Karoliny Treli i „Karlika” - Leszka Wiklaka, którzy  znakomicie „rozśpiewali” liczną grupę chętnych do ustanowienia kolejnego rekordu. U stóp pomnika zaśpiewał również Zespół Folklorystyczny „Szwarne Dziołchy”, „Zwierzyniacy” i  „Nadolanie”. Śpiewali nie tylko dorośli, ale także przedszkolaki, dzieci i młodzież, tańczyły również mażoretki. W odpowiedzi na apel organizatorów, uczestnicy zagrali również na różnorodnych instrumentach, w tym na cytrach i różnorodnych instrumentach perkusyjnych.  Karolinkę zaśpiewano też w różnych aranżacjach m. in. z orkiestrą dętą i w konwencji „pop”.