Nasze kulturalne wiano dla Europy - 25 lat samorządności i współpracy partnerskiej

W sobotę, 24 maja 2014r. gogoliński dom kultury rozbrzmiewał nie tylko hymnem Unii Europejskiej i muzyką poważną, ale również kaszubskim folklorem. Uroczystości przyświecało bowiem hasło „Nasze kulturalne wiano dla Europy”. W pierwszej części programu odbył się koncert fortepianowy w wykonaniu Antoniego Pikuty i podsumowano 10 lat przynależności do Unii Europejskiej oraz korzyści, jakie odniosła gmina i jej mieszkańcy. Na scenie pojawiło się  też 12 unijnych gwiazd.

 

 

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala w swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślał fakt, iż wstąpienie do Unii Europejskiej umożliwiło nawiązanie ciekawej i efektywnej współpracy samorządowej zarówno w kraju, jak i za granicą. „…Wiele z naszych marzeń potrafiliśmy zamienić w czyn, wygraliśmy też dobrą przyszłość dla nas i przyszłych pokoleń”- ocenił burmistrz.

 

 

Jednym z najważniejszych punktów uroczystości było podpisanie Aktu Partnerstwa przez Primatora Kysuckeho Noveho Mesta i Burmistrza Gogolina. Dokument jest ukoronowaniem ponad dziesięcioletniej współpracy. Burmistrz Gogolina oraz Wójt Gniewina podpisali natomiast Deklarację o Współpracy Partnerskiej, która znacznie zbliża Gminę Gogolin z tym bardzo atrakcyjnym i znanym ośrodkiem. Przed podpisaniem dokumentów odbyła się prezentacja miejscowości oraz prezentacja wspólnego dorobku w zakresie kontaktów partnerskich. Z rąk burmistrza J. Wojtali Primator oraz Wójt Gniewina otrzymali flagi i symboliczne klucze do miasta.

 

 

Podczas uroczystości wręczono również Nagrody Honorowe Ziemi Gogolińskiej – Statuetki Karolinki. Kapituła nagrodziła 8 osób w szczególny sposób zasłużonych dla miasta i gminy.

 

 

Dla zebranych zaśpiewał też Zespół Folklorystyczny „Nadolanie”  reprezentujący Gminę Gniewino.

 

 

W uroczystości uczestniczyły delegacje z miast partnerskich: Jablunkova, Kysuckeho Noveho Mesta, Zwierzyńca, Łodygowic i Gniewina, Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie i przedstawiciele gminnego samorządu, odznaczeni odznaką Zasłużony dla Miasta i Gminy Gogolin i Nagrodą Honorową Ziemi Gogolińskiej,  dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele środowisk naukowych, świata kultury i mediów.

Koncert fortepianowy odbył się dzięki darowiznom przekazanym przez ofiarodawców (Fundację Grupy Górażdże Aktywni w Regionie, Karola Cebulę, Bank Spółdzielczy w Gogolinie) na zakup fortepianu koncertowego. Inicjatywa została również wsparta przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po zakończeniu uroczystości, Burmistrz Gogolina wraz z Primatorem Kysuckeho Noveho Mesta, Wójtem Łodygowic, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gogolinie, z okazji 10. rocznicy wstąpienia do UE zasadzili przy ul. Szpitalnej „Dąb Wolności”.