Dzień Kadeta na cmentarzu parafialnym w Gogolinie

Na zaproszenie organizatorów w uroczystości (25.05.2014r.) uczestniczył proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie, Burmistrz Gogolina, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie, prof. Franciszek Marek oraz mieszkańcy. W godzinach porannych na cmentarz, wraz z pocztem sztandarowym przybyła grupa osób uczestniczących w obchodach pn. „Szlakiem Orląt Opolskich – Kadetów poległych na Ziemi Opolskiej podczas Powstań Śląskich”. Jednym z uczestników niedzielnego spotkania był Karol Chodkiewicz, krewny kadeta hr. Karola Chodkiewicza poległego w 1921r. podczas III Powstania  Śląskiego. Karol Chodkiewicz w imieniu rodziny złożył na ręce proboszcza i władz miejskich gorące podziękowanie za pomoc w ekshumacji i posługę duchową jakiej udzielił w tamtych latach ówczesny proboszcz ks. Karol Lange. Podziękował prof. F. Markowi dzięki któremu dogłębnie zostały zbadane okoliczności śmierci kadeta.  Wspomniał także Thomasa Stannka, który w tym trudnym czasie wsparł wysiłki rodziny Chodkiewiczów. W uroczystym Apelu uczestniczyli kadeci z Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów w Łysej Górze wraz z dyrektorem ks. Markiem Wesołowskim, ks. Sławomir Fonfara z Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz drużyna harcerska z Wołczyna. Podczas uroczystości odczytano nazwiska 24 powstańców pochowanych na gogolińskim cmentarzu, modlono się w ich intencji, prof. F. Marek przypomniał zaś dramatyczne wydarzenia 1921r. i okoliczności śmierci kadeta hr. K. Chodkiewicza.

 

 

Apel Poległych na cmentarzu w Gogolinie był częścią uroczystości pn. „Szlakiem Orląt Opolskich – Kadetów poległych na Ziemi Opolskiej podczas Powstań Śląskich” w ramach których odbył się również Apel Poległych przy powstańczych mogiłach w Jasionej, Oleszce i na Górze św. Anny.  W bazylice odbyła się również msza św. i odnowienie Przymierza Rodzin Kadetów i Powstańców z Górnego Śląska. Ponadto przy Pomniku Czynu Powstańczego odbył się Apel Pamięci, a w Jasionej  bieg oraz rajd konny.