Projekt firmy TERRA Szkolenia i doradztwo

Firma "TERRA Szkolenia i Doradztwo" zaprasza do udziału w projekcie "Nie wykluczaj swoich szans" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób (kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uzwględnieniem osób powyżej 45 roku życia):

  • niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i/lub ubóstwa,
  • zamiekszujących teren województwa opolskiego.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

  • poradnictwa psychologicznego,
  • szkoleń zawodowych (telemarketer/przedstawiciel handlowy),
  • szkoleń językowych,
  • szkoleń przekazu, wizerunku i prezentacji.

Więcej infromacji można uzyskać pod numerem telefonu 81 536 56 50.