Przydatne adresy www

  przydatne adresy www :

 

strzalka.jpeg  Portal dla Osób Niepełnosprawnych     www.niepelnosprawni.pl

 

strzalka.jpeg  Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji     www.integracja.org

 

strzalka.jpeg  Ogólnopolska Baza Zakładów Pracy Chronionej     www.zpchr.pl

 

strzalka.jpeg  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej       www.frdl.org.pl

 

strzalka.jpeg  Fundacja im. Stefana Batorego     www.batory.org.pl

 

strzalka.jpeg  Portal Pomocy Społecznej     www.ops.pl

 

strzalka.jpeg  Wortal dotyczący wolontariatu     www.wolontariat.pl

 

strzalka.jpeg  Sieć Centrów Wolontariatu     www.wolontariat.org.pl

 

strzalka.jpeg  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce     www.filantropia.org.pl

 

strzalka.jpeg  Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki     ww.bdr.ngo.pl

 

strzalka.jpeg  Polska Fundacja imienia Roberta Schumana     www.schuman.org.pl  

 

strzalka.jpeg Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.pfron.org.pl

 

strzalka.jpeg  Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych –

        Stowarzyszenie Klon/Jawor

www.klon.org.pl

 

strzalka.jpeg  Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

www.popon.pl

 

strzalka.jpeg  Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

www.splot.ngo.pl