Ulgi i uprawnienia przysługujące niepełnosprawnym.

 

ULGI  i  UPRAWNIENIA przysługujące

OSOBOM  NIEPEŁNOSPRAWNYM

 

 

Wszelkie ulgi i specjalne uprawnienia z których w różnych sytuacja i dziedzinach życia mogą korzystać osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie znajdują swoje ścisłe umocowanie w aktach prawnych, których pełny wykaz znajduje się w Informatorze OIDON.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…materiał opracowany na podstawie informacji zawartych w INFORMATORZE DLA NIEPEŁNOPSRWANYCH, wydanym przez O.I.D.N. w Krapkowicach.