Gminny Ośrodek Zdrowia - informacje ogólne.

GMINNY  OŚRODEK  ZDROWIA

 

 

 

 

symbol_ok.jpeg

nowy_osrodek_1.jpeg

 

 

 

 

symbol_ok.jpeg

 

w  GOGOLINIE

 

 

ADRES :

ul. Szkolna 2

47-320 Gogolin

 

 

TELEFON :

 

+ 48  77 40 76 969    (rejestracja pacjentów)

 

 

Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie została uruchomiona z dniem: 05.10.2015 r.

+48 604 076 590 (telefon kontaktowy)